İstiğfar

Tanrı’dan, suçlarının bağışlanmasını dileme, tövbe anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle istifar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istiğfar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istifar (Yanlış kullanım)

istiğfar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Derdlerin, belâların gitmesi için, istigfâr okumak çok faydalıdır


Diğer Doğru Yazımlar

  • İnfialİnfial Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma. Herhangi bir şeyden etkilenme. Edilgi anlamına […]
  • İstifanameİstifaname Bir görevden kendi isteğiyle ayrıldığını belirten dilekçe, istifa anlamına gelir. Bu kelime […]
  • İrsîİrsî Kalıtımsal anlamına gelir. Bu kelime genellikle irsî, ırsî, ırsi şeklinde yanlış […]
  • İnsicamİnsicam Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım. Tutarlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle insi […]
  • İdamİdam İnsan öldürme vb. bir suça karşılık verilen ve suçlunun ölümüyle sonuçlanan ceza, idam […]
  • İlk ağızdaİlk ağızda Önce, öncelikle, ilk iş olarak, her şeyden önce anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilk […]

Yorum yapın