İşyeri

Bir görevin, bir işin yapıldığı yer.işçinin, bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalıştığı yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle iş yeri şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı işyeri şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iş yeri (Yanlış kullanım)

işyeri ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu sabah erkenden kalkıp yeni işyerine gitti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İç tüzükİç tüzük Bir meclisin, kurumun, kuruluşun vb. iç işleyişini düzenleyen tüzük anlamına gelir. Alt, üst, […]
  • İki eşeyliİki eşeyli Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, […]
  • İki anlamlıİki anlamlı Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, […]
  • İç savaşİç savaş Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, […]
  • İdamİdam İnsan öldürme vb. bir suça karşılık verilen ve suçlunun ölümüyle sonuçlanan ceza, idam […]
  • İnsicamİnsicam Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım. Tutarlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle insi […]

Yorum yapın