Karataban

İpek böceklerinde geniş çapta ölüme yol açan kelebek hastalığı anlamına gelir. Bitişik yazılması doğrudur. Bu kelime genellikle kara taban şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karataban şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kara taban (Yanlış kullanım)

karataban ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İpek böceklerine karataban bulaştı. Çok zarar ettik.

Kahve Dolabı

Çekirdek kahvelerin kavrulmasına yarayan döner kap anlamına gelir. Bu kelime genellikle kahvedolabı şeklinde birleşik kullanılarak yanlış yazılmaktadır. Kahve dolabının doğru kullanımı kahve dolabı  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kahvedolabı (Yanlış kullanım)

kahve dolabı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kuruyemiş dükkanının önünden geçerken kahve dolabından gelen mis gibi koku dikkatimi çekti.

Keçi yolu

Dağlarda, ormanlarda gelip geçen insan ve hayvanların ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol anlamına gelir. Bileşik ad olan bu kelime genellikle keçiyolu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı keçi yolu  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

keçiyolu (Yanlış kullanım)

keçi yolu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Köye varmak için keçi yolundan geçmemiz gerekti.

Köprü yol

Bir vadinin, bir ırmağın üstünden bir karayolunun ya da demiryolunun geçişini sağlayan, yüksek ayaklar üzerine oturtulmuş, yüksek ve uzun köprü anlamına gelir. Bileşik ad olan bu kelime genellikle köprüyol şeklinde yanlış yazılmaktadır.  Doğru kullanımı köprü yol  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

köprüyol (Yanlış kullanım)

köprü yol ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Köprü yoldan geçerken yüreğim ağzıma geldi.

Karadut

Kara renkli ve iri yemiş veren bir dut türü ve onun yemişi anlamına gelir. Birleşik ad olan bu kelime genellikle kara dut şeklinde yanlış yazılmaktadır. Ayrı değil birleşik yazılmalıdır. Doğru kullanımı karadut  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kara dut (Yanlış kullanım)

karadut ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karadut reçelinin lezzetine bayılıyorum.

Kazazede

Kazaya uğramış, kaza geçirmiş (kimse) anlamına gelir. -zede ile oluşturulmuş birleşik kelimeler bitişik yazılır: depremzede, afetzede, selzede, kazazede vb. Bu kelime genellikle kaza zede şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kazazede  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kaza zede (Yanlış kullanım)

kazazede ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Birdenbire, elindeki suyu günlerce idareye mecbur bir kazazede hâline geldim.” -N. F. Kısakürek.

Konukevi

Kimi kuruluşların kendi görevlilerinin görevli olarak gittiği yerlerde kalabilmesi için düzenlediği konut anlamına gelir. Ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik ya­zılır: aşevi, bakımevi, basımevi, doğumevi, gözlemevi, huzurevi, kahveevi, ko­nukevi, orduevi, öğretmenevi gibi. Bu kelime genellikle konuk evi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı konukevi  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

konuk evi(Yanlış kullanım)

konukevi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Şehir dışına çıkınca TCDD’nin konukevi’nde kalıyorum.

Kahveevi

Çay, kahve, ıhlamur, gazoz vb. içilen, tavla, iskambil, domino vb. oynanan yer anlamına gelir. Ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik ya­zılır: aşevi, bakımevi, basımevi, doğumevi, gözlemevi, huzurevi, kahveevi, ko­nukevi, orduevi, öğretmenevi gibi. Bu kelime genellikle kahve evi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kahveevi  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kahve evi(Yanlış kullanım)

kahveevi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kahveevi toplantı için uygun bir mekan bence.

Kara yolu

Kentleri, kasabaları birbirine karadan bağlayan, üzerinde motorlu kara (I) taşıtlarının gidip geldiği, her türlü taşıma işinin yapıldığı anayol anlamına gelir. Bileşik ad olan bu kelime genellikle karayolu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kara yolu  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karayolu (Yanlış kullanım)

kara yolu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Seyahat için kara yolunu kullanmayı düşünüyoruz.

Kahvehane

Çay, kahve, ıhlamur, gazoz vb. içilen, tavla, iskambil, domino vb. oynanan yer anlamına gelir. Hane, name, zade kelimeleriyle oluşturulan birleşik kelime­ler bitişik yazılır: çayhane, dershane, kahvehane gibi. Bu kelime genellikle Kahve hane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Kahvehane  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Kahve hane (Yanlış kullanım)

Kahvehane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Babam kahvehane’ye gitti.