Konargöçer

Göçebe bir hayat süren, bir yere sürekli yerleşmeyen (aşiret, oba vb.), göçerkonar anlamına gelir. Bu kelime genellikle konar göçer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı konargöçer  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

konar göçer (Yanlış kullanım)

konargöçer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Konargöçer Tükmenler’in tarihi, sanatları ve yaşam biçimlerini genel hatlarıyla ele aldık.

Kap kacak

Tencere, tava, sahan vb. mutfak eşyası anlamına gelir. Bu kelime genellikle kapkacak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kap kacak  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kapkacak (Yanlış kullanım)

kap kacak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mutfak için kap kacak alınacak.

Kayıt dışı

Herhangi bir biçimde yazılı belgesi olmayan, kayda geçmemiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle kayıtdışı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kayıt dışı  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kayıtdışı (Yanlış kullanım)

kayıt dışı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi gerekiyor.

Kazak Türkleri

Irk isimleri büyük harfle yazılır. Bu kelime genellikle kazak türkleri şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Kazak Türkleri  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kazak türkleri (Yanlış kullanım)

Kazak Türkleri  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kazak Türkleri hakkında araştırma ödevim var.

Konfüçyüs

Çincede soyadları küçük adlardan önce gelir. Soyadları çoklukla tek hecelidir, küçük adlar ise bir veya iki heceden oluşur. Bu adlar büyük harfle başlar; heceler arasına çizgi konur: Sun Yat-sen, Lin Yu-tang. Yalnız Konfüçyüs gibi yaygınlık kazanmış adlar bitişik yazılır. Bu kelime genellikle Konfiçyüs şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Konfüçyüs  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Konfiçyüs (Yanlış kullanım)

Konfüçyüs  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Konfüçyüs, Çinli filozof, eğitimci ve yazardır.

Keçiboynuzu

Keçiboynuzu, baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua). Bu ağacın baklaya benzer, şekerli yemişi, harnup anlamına gelir. Bu kelime genellikle keçi boynuzu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı keçiboynuzu  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

keçi boynuzu (Yanlış kullanım)

keçiboynuzu  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Keçiboynuzu pekmezi çok faydalı.

Kırkayak

Kırkayak kelimesi hayvan bilimi Eklem bacaklıların çok ayaklılar sınıfına giren, taşların altında yaşayan, vücudu yuvarlak ve uzun bir böcek anlamına gelir. Bu kelime genellikle kırk ayak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kırkayak  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kırk ayak (Yanlış kullanım)

kırkayak  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kardeşim kırkayak gördüğünde çok korkar.

Kâfir

Kâfir kelimesi Tanrı’nın varlığını ve birliğini inkâr eden kimse, sevilen birine takılmak, sitem etmek için kullanılan bir seslenme sözü, acımasız, zalim kimse, genellikle Müslüman olmayanlara verilen ad anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle kafir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kâfir  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kafir (Yanlış kullanım)

kâfir  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kâfirin güçsüz noktaları, köprüleri, kaleleri öğreniliyordu.” – N. Araz

Kaybolmak

Kaybolmak kelimesi yitmek anlamına gelir. Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır. Bu kelime genellikle kayıpolmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kaybolmak  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kayıpolmak (Yanlış kullanım)

kaybolmak  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kız kaybolduktan sonra aklına geldi babası olduğu.” – A. Ümit

Kaydolmak

Kaydolmak kelimesi -e yazılmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kayıtolmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kaydolmak  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kayıtolmak  (Yanlış kullanım)

kaydolmak  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dün spor salonuna kaydolmak için dışarı çıktım.