Korona

Gök biliminde güneş tacı anlamına gelir. Bu kelime genellikle korana şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı korona şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

korana (Yanlış kullanım)

korona ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Korona, güneş atmosferinin yoğunluğu çok düşük ve çok sıcak en dış katmanına verilen diğer addır.

Kinaye

Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz, üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz. Bir sözü gerçek anlamının dışında kullanma sanatı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kinâye şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kinaye şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kinâye (Yanlış kullanım)

kinaye ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Babam bu kinayeyi anlardı sanırım fakat anlamamazlıktan gelirdi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Kloz

Sigorta çeşitlerine göre poliçe genel şartlarındaki hususları tamamlayan ve özellikle dikkat edilmesi gereken şartları gösteren uyarı notudur. Bu kelime genellikle kıloz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kloz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kıloz(Yanlış kullanım)

kloz✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu ek teminat klozu poliçenin genel ve özel şartlarına, sair teminat ve istisna hükümlerine mutlak olarak tedbir ve poliçede yer alan hasar ile ilgili düzenleme ve yollamaların tümü , aşağıda ayrıca belirlenmiş özel şartları ile birlikte ek teminat klozu kapsamında temin edilen rizikolar için de aynen geçerlidir.

Katakulli

Yalan dolan, oyun, tuzak, düzen anlamına gelir. Bu kelime genellikle kata kulli şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı katakulli şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kata kulli(Yanlış kullanım)

katakulli✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dün geceki arkadaşın tahmini gibi meçhul adam geldi, kız onu birkaç katakulli ile kandırdı.” – Aka Gündüz

Karlı

Karlı

Üstünde kar bulunan anlamına gelir. Bu kelime genellikle kârlı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karlı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kârlı(Yanlış kullanım)

karlı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Baş pınarın karlı suyun içelim / Gurbet kalesini tezce geçelim” – Halk türküsü


Kârlı

Kârı olan, kazançlı anlamına gelir. Bu kelime genellikle karlı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kârlı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karlı(Yanlış kullanım)

kârlı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Şimdi ayrıntılara girmeyelim. Kitapta yazılanlara inanmak, inanmamaktan çok daha kârlıdır.” – Nazım Hikmet

Kârlı yatırım

Tasarruf yapmak isteyen kişinin, çevresinde bulunan en kazançlı mal yada taşınmaza yatırım yapmasına kârlı yatırım denir. Bu kelime genellikle karlı yatırım şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kârlı yatırım şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karlı yatırım(Yanlış kullanım)

kârlı yatırım✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elindeki tüm para ile altın alarak kârlı yatırım yaptı.

Kabul

Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma anlamına gelir. Bu kelime genellikle kabül şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kabul şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kabül(Yanlış kullanım)

kabul✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Her mihnet kabulüm yeter ki / Gün eksilmesin penceremden” – Cahit Sıtkı Tarancı

Kastetmek

Amaçlamak, amaç olarak almak. Demek istemek. Kötülük etmek, kıymak, zarar vermeyi istemek anlamına gelir. Bu kelime genellikle kast etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kastetmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kast etmek(Yanlış kullanım)

kastetmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ev deyince kasabada dört beş tane zengin evini kastediyorum.” – Sait Faik Abasıyanık

Karabacak

Pancar fidelerinde gelişerek fidenin ölümüne veya cılız kalmasına yol açan ve yerleştiği bölgeleri kara beneklerle örten asklı mantar. Bu mantarın sebep olduğu hastalık anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara bacak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karabacak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kara bacak(Yanlış kullanım)

karabacak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bütün tarla karabacak hastalığına yakalandı.

Kara bahtlı

Yaşayışı, hayatı sürekli kötü, mutsuz, bahtlı karşıtı anlamına gelir. Bu kelime genellikle karabahtlı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kara bahtlı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karabahtlı(Yanlış kullanım)

kara bahtlı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dünyanın en kara bahtlı insanı, ne demek olduğunu biz biliriz.” (Falih Rıfkı Atay).