Kaça kaç

İki kişinin karşılıklı olarak gizlice sayı yazıp tahmin etmesine dayanan bir oyun anlamına gelir. Bu kelime genellikle kaçakaç şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kaça kaç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kaçakaç (Yanlış kullanım)

kaça kaç ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Akşamları babamla ve kardeşlerimle kaça kaç oynamayı çok severiz.

Kaçıkça

Kaçığa benzer, biraz deli gibi, deliye benzer. Biraz kaçık olarak anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle kaçıkca şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kaçıkça şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kaçıkca (Yanlış kullanım)

kaçıkça ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Arkadaşımın, kaçıkçadır, sözü kadının bakışlarını ve davranışını açıklamaya yetiyordu.” – Erhan Bener

Kadir Gecesi

Kur’an indirilmeye başlandığı için kutsal sayılan ramazan ayının yirmi yedinci gecesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle Kadir gecesi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Kadir Gecesi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Kadir gecesi (Yanlış kullanım)

Kadir Gecesi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kadir Gecesi, çok geniş bir coğrafya üzerinde yaşam süren müminlerin Allahutaala katındaki derecesini yükselten ehemmiyetli bir gecedir.

Kadirbilmez

Değerbilmez anlamına gelir. Bu kelime genellikle kadir bilmez şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kadirbilmez şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kadir bilmez (Yanlış kullanım)

kadirbilmez ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Üstelik bu kısa, kadirbilmez ömrün böyle bir sanı olmadan geçirilebileceğine de inanmıyordu.” – Reha Mağden

Kadirbilir

Değerbilir anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle kadir bilir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kadirbilir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kadir bilir (Yanlış kullanım)

kadirbilir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bundan sonra tek duası kadirbilir bir insanla ömrünü paylaşmaktı.

Kara merhem

Göçmen, Hz. Muhammed’e uyarak Mekke’den Medine’ye göç eden anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara melhem şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kara merhem şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kara melhem (Yanlış kullanım)

kara merhem ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Parmağımda oluşan iltihap, kara merhem sayesinde geçti.

Katalog

Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist. Kitabevi, yayınevi, kurum vb. kuruluşların yayınlarını, ürettikleri malları, eşyaları tanıtan, gösteren liste veya kitap, fihrist anlamına gelir. Bu kelime genellikle katalok şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı katalog şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

katalok (Yanlış kullanım)

katalog ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Nisan ayı kataloğumuza göz atmanızı rica ederiz. Katalog içinde gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

Korona

Gök biliminde güneş tacı anlamına gelir. Bu kelime genellikle korana şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı korona şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

korana (Yanlış kullanım)

korona ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Korona, güneş atmosferinin yoğunluğu çok düşük ve çok sıcak en dış katmanına verilen diğer addır.

Kinaye

Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz, üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz. Bir sözü gerçek anlamının dışında kullanma sanatı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kinâye şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kinaye şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kinâye (Yanlış kullanım)

kinaye ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Babam bu kinayeyi anlardı sanırım fakat anlamamazlıktan gelirdi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Kloz

Sigorta çeşitlerine göre poliçe genel şartlarındaki hususları tamamlayan ve özellikle dikkat edilmesi gereken şartları gösteren uyarı notudur. Bu kelime genellikle kıloz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kloz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kıloz(Yanlış kullanım)

kloz✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu ek teminat klozu poliçenin genel ve özel şartlarına, sair teminat ve istisna hükümlerine mutlak olarak tedbir ve poliçede yer alan hasar ile ilgili düzenleme ve yollamaların tümü , aşağıda ayrıca belirlenmiş özel şartları ile birlikte ek teminat klozu kapsamında temin edilen rizikolar için de aynen geçerlidir.