Kanlı canlı

Sağlıklı, sapasağlam, vücut sağlığı yüzünden belli olan (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle ganlı canlı, ganlıcanlı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kanlı canlı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ganlı canlı(Yanlış kullanım)

ganlıcanlı (Yanlış kullanım)

kanlı canlı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Öldü sandığım arkadaşım, kanlı canlı karşımda duruyordu.

Kedi nanesi

Ballıbabagillerden, kırlarda yetişen, kedilerin kokusundan çok hoşlandığı bir bitki, yaban sümbülü (Nepeta cataria) anlamına gelir. Bu kelime genellikle kedinanesi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kedi nanesi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kedinanesi (Yanlış kullanım)

kedi nanesi✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Rüzgar papatyalar ve kedi nanelerinin kokusunu getiriyordu.

Kankurutan

Adamotu anlamına gelir. Bu kelime genellikle kan kurutan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kankurutan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kan kurutan (Yanlış kullanım)

kankurutan✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kankurutan, cerrahide uzun yıllar anestezi maddesi olarak kullanılmıştır.

Kalpazan

Sahte para basan veya piyasaya süren kimse. Yalan ve hile ile iş gören kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle kal pazan, galpazan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kalpazan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kal pazan (Yanlış kullanım)

galpazan (Yanlış kullanım)

kalpazan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kalpazan çetesi polis tarafından tespit edildi.

Kanırtmaç

Bir şeyi kanırmak için kullanılan değnek veya araç, bir tür kaldıraç anlamına gelir. Bu kelime genellikle ganırtmaç, kanırtmac şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kanırtmaç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ganırtmaç (Yanlış kullanım)

kanırtmac (Yanlış kullanım)

kanırtmaç ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ters dönen aracı düzeltebilmek için kanırtmaç kullandılar.

Kanı sıcak

Sevimli, kendini çabuk sevdiren (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanısıcak, kanı ıccak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kanı sıcak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kanısıcak (Yanlış kullanım)

kanı ıccak Yanlış kullanım)

kanı sıcak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kara yağız, az tombul, fıldır göz, son derece kanı sıcak biridir.” – Salâh Birsel

Kongre

Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı. Kurultay. Amerika Birleşik Devletleri’nde Temsilciler Meclisi ile Senatonun bir aradayken aldıkları ad anlamına gelir. Bu kelime genellikle kongıre şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kongre şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kongıre(Yanlış kullanım)

kongre✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sonradan öğrendim ki bu efendiler ticaret kongresine gelmiş delegelermiş.” – Memduh Şevket Esendal

Kardeş

Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı. Yaşça küçük olan çocuk. Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü. Aralarında değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle gardaş, kardaş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kardeş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gardaş(Yanlış kullanım)

kardaş(Yanlış kullanım)

kardeş✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kız kardeşim ile tatil planı yapıyoruz.

Kloş

Alt tarafı çan biçiminde genişleyen (etek) anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıloş, kiloş, küloş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kloş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kıloş(Yanlış kullanım)

kiloş(Yanlış kullanım)

küloş(Yanlış kullanım)

kloş✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O zaman kloş eteklerin modası yeni çıkmıştı.” – Attila İlhan

Kloşet

Toplantı vb.nde katılımcıları bir araya getirmek, uyarmak, toplantıyı başlatmak amacıyla kullanılan çıngırak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kilöşet, kıloşet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kloşet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kilöşet(Yanlış kullanım)

kıloşet(Yanlış kullanım)

kloşet✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Toplantının sözcüsü elindeki kloşeti sallamaya başladı ve bütün salon suspus oldu.