Küçük harf

Büyük harflerden ayrı biçimde yazılan harf; örneğin bu “A” büyük, bu “a” küçük harftir. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle küçükharf şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı küçük harf şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

küçükharf (Yanlış kullanım)

küçük harf ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başlığı küçük harflerle yazmış.

Küçük parmak

Serçe parmak anlamına gelir. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle küçükparmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı küçük parmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

küçükparmak (Yanlış kullanım)

küçük parmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Küçük parmağım kapıya sıkıştı.

Kepçe kuyruk

Argoda başkalarının sırtından geçinen anlamına gelir. Bu kelime genellikle kepçekuyruk şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kepçe kuyruk şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kepçekuyruk (Yanlış kullanım)

kepçe kuyruk ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Adam tam bir kepçe kuyruk, ondan uzaklaşmam gerekiyor.

Karşı oy

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle karşıoy şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karşı oy şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karşıoy (Yanlış kullanım)

karşı oy ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karşı oy kullanma gerekçelerini sunmalarını istiyorum.

Karşı görüş

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle karşıgörüş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karşı görüşşeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karşıgörüş (Yanlış kullanım)

karşı görüş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karşı görüşte insanlar konuşarak anlaşabilirler.

Kaynata

Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının babası anlamına gelir. Bu kelime genellikle kay nata şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kaynata şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kay nata (Yanlış kullanım)

kaynata ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kaynatası ona güzel hediyeler alıyor.

Kaynana

Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının annesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle kay nana şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kaynana şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kay nana (Yanlış kullanım)

kaynana ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kaynanam beni çok sever.

Kulak asmak

Önem vermek, dinlemek anlamına gelir. Bu kelime genellikle kulakasmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kulak asmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kulakasmak (Yanlış kullanım)

kulak asmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bunların sözlerine ne diye kulak asıyor, ona göre yapacağın işi kestiriyorsun?” -M. Ş. Esendal

Kulak vermek

İyice anlamak ereğiyle dinlemek, işitmeye çalışmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kulakvermek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kulak vermek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kulakvermek (Yanlış kullanım)

kulak vermek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kulak verince, onun sesini tanımıştım”

Kuzey Amerika

Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, uzak kelimeleri ayrı yazılır.  Bu kelime genellikle kuzeyamerika şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kuzey amerika şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kuzeyamerika(Yanlış kullanım)

kuzey amerika ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kuzey Amerika’da başlıca kömür yatakları ABD ve Kanada’da yer almaktadır.