Kronolojik

Zaman bilimsel anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıronolojik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kronolojik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kıronolojik (Yanlış kullanım)

kronolojik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kitapları kronolojik sıraya göre dizmeyi severdi.

Kronoloji

Zaman bilimi. Zaman dizini anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıronoloji şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kronoloji şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kıronoloji (Yanlış kullanım)

kronoloji ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kronoloji, olayların tarihsel sıralanması ile ilgili bir bilim dalıdır.

Konjonktür

Geçerli durum. Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç anlamına gelir. Bu kelime genellikle konjünktür şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı konjonktür şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

konjünktür (Yanlış kullanım)

konjonktür ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Seçim konjonktürü böyle ülkelerde bazen pek duygusal, pek yüzeysel faktörlerle değişebilir.” – Haldun Taner

Kredi

Borç ödemede güvenilir olma durumu. Ödünç alınan veya verilen mal, para. Güven, saygınlık, itibar. Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıredi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kredi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kıredi(Yanlış kullanım)

kredi✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kredi almada, senet ödemede, şunda bunda oldum olası kolaylık göstermişlerdir.” – Attila İlhan

Kritik

Ciddi. Eleştiri. Nazik anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıritik, kiritik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kritik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kıritik(Yanlış kullanım)

kiritik(Yanlış kullanım)

kritik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ressam, boyacının kritiğini doğru bulmuş ve pırıltıları düzeltmiş.” – Nazım Hikmet

Kâbe

Mekke’de bulunan, Müslümanlarca kıble olarak kabul edilen ve hac ibadeti yapılırken tavaf edilen kutsal yer. Bir kimsenin taptığı, kutsal saydığı yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle Kabe, kağbe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Kâbe şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Kabe (Yanlış kullanım)

kağbe (Yanlış kullanım)

Kâbe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kâbe, Mekke şehrinde Mescid’i Haramın ortasında bulunmaktadır.

Kaba kâğıt

Bir şey sarmak için kullanılan kalın kâğıt anlamına gelir. Bu kelime genellikle kaba kağıt, kabakağat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kaba kâğıt şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kaba kağıt (Yanlış kullanım)

kabakağat (Yanlış kullanım)

kaba kâğıt ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

‘Saatim durmuşken dünya dönüyordu

Kaba kâğıt alev aldı fikrimden

Ve çamuru yaşarttı gözlerimi’ – Mabel Matiz

Kadınbudu

Yumurtaya bulanarak yağda kızartılan bir tür pirinçli veya bulgurlu köfte anlamına gelir. Bu kelime genellikle kadın budu, gadınbudu, kadınbutu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kadınbudu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kadın budu (Yanlış kullanım)

gadınbudu (Yanlış kullanım)

kadın butu (Yanlış kullanım)

kadınbudu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yarım dilim ekmeğin üzerine bir kadınbudu koyup getireyim mi?” – Sermet Muhtar Alus

Kâbus

Karabasan. Acı, sıkıntı, korku veren olay anlamına gelir. Bu kelime genellikle kabus, kağbus şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kâbus şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kabus (Yanlış kullanım)

kağbus (Yanlış kullanım)

kâbus ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dün gece bütün sinirlerimi bir kâbus işkencesinin zoru altına koyan buhranlı saatler yaşadım.” – Etem İzzet Benice

Kanlı canlı

Sağlıklı, sapasağlam, vücut sağlığı yüzünden belli olan (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle ganlı canlı, ganlıcanlı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kanlı canlı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ganlı canlı(Yanlış kullanım)

ganlıcanlı (Yanlış kullanım)

kanlı canlı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Öldü sandığım arkadaşım, kanlı canlı karşımda duruyordu.