Küfretmek

Küfretmek kelimesi sövmek anlamında kullanılmaktadır. İnsanların çok sinirlenmesi sonrası ağızlarından çıkan ağır sözler olarak da tanımlayabiliriz. Kelime çoğunlukla küfür etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Küfür kelimesi dilimize arapçadan yerleşmiştir.

Doğru yazımı:

küfür etmek (Yanlış kullanım)

küfretmek  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karşısındaki kişiye küfrettiği için güzel bir dayak yedi.

Büyükler, yeni konuşmaya başlayan çocuklara küfrettirmekten çok hoşlanırlar.

Katsayı

Katsayı; matematik terimi. Emsal, değişmeyen sayı anlamlarında da kullanılan kelimenin kat sayı şeklinde yazımı hatalıdır. Doğru yazım şeklinde kelimeler bitişik olmalıdır. 

Doğru yazımı:

kat sayı (Yanlış kullanım)

katsayı  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elementlerin gerçek genleşme katsayıları kaçtır?

Güncelleme katsayısı ile emekli maaşımda ne kadar değişiklik olacak?

KPSS sınavında da katsayı uygulaması var mı?

Kâr

Kâr; bir ürünün maliyetinin üzerinde satılması sonucu oluşan fark, alışveriş sırasında oluşan kazanç, kişisel fayda anlamlarında kullanılmaktadır. Kelime kar şeklinde yazılır ise farklı bir anlam oluşur. Bu nedenle yazım sırasında “^” şapka işaretinin kullanılması gerekir.

Doğru yazımı:

kar (Yanlış kullanım)

kâr  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İnternet üzerinden yaptığım satışlarda daha fazla kâr ediyorum.

Bu işten benim kârım ne olacak.

Üretim maliyetlerini kısarak daha fazla kâr edebiliriz.

Kırkikindi

Kırkikindi; çoğunlukla Orta Anadolu bölgesinde ikindi vakti sürekli yağan yağmur ve  bu yağmurun yağdığı dönem olarak tanımlanmaktadır. Kelime kırk ikindi şeklinde yanlış telaffuz edilmektedir. Kelimenin doğru yazım şeklinin kırkikindi şeklinde birleşik olması gerekir.

Doğru yazımı:

kırk ikindi (Yanlış kullanım)

kırkikindi  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Haftada birkaç gün namaz çıkışında, kırkikindi yağmurlarına yakalanırdım.

Bizim oralarda kırkikindi zamanı kimse dışarda kalmaz.

Kitabevi

Kitabevi; kitap yayını ve satışı yapılan yer anlamında kullanılmaktadır. Kelime kitap evi şeklinde yanlış telaffuz edilmektedir. Kelimenin doğru yazım şeklinde, kelimelerin birleşik olması ve p harfinin yerine b harfinin kullanılması gerekmektedir.

Doğru yazımı:

kitap evi (Yanlış kullanım)

kitabevi  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Remzi Kitabevi, Remzi Bengi tarafından İstanbul Beyazıt’da kurulmuş olup, ilk olarak Ömer Seyfettin’e ait Yüksek Ökçeler isimli kitabını yayınlamıştır.

Matematik dersi takviye kitapları alımı için bir kitabevi ile anlaştık.

Kolektif

Kolektif; birçok kişi ya da nesnenin bir araya gelmesi, ortaklaşa anlamında kullanılmaktadır. Fransızcadan dilimize yerleşen bu kelime genellikle kollektif şeklinde yanlış telaffuz edilir. Doğru yazım şeklinde ikinci l harfi yer almamalıdır.

Doğru yazımı:

kollektif (Yanlış kullanım)

kolektif  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Üst yönetimin bize karşı uyguladığı yıldırma politikasına karşı, kolektif  bir çözüm bulmamız gerekiyor.

Projemize yönelik girişimde bulunmak için, arkadaşlarla kolektif şirket kurmaya karar verdik.

Konservatuvar

Konservatuvar; müzik, tiyatro, opera ve bale gibi sanat dallarında sanatçı yetiştiren okul anlamında kullanılmaktadır. Konservatuvara girebilmek için ÖSYM sınavında belirli bir puanın üzerine çıkmak ve okul tarafından açılan yetenek sınavında başarılı olmak gerekmektedir. İtalyancadan dilimize yerleşen bu kelime konservatuar şeklinde yanlış telaffuz edilir.

Doğru yazımı:

konservatuar (Yanlış kullanım)

konservatuvar  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sınavda yüksek puan aldığım halde yetenek sınavında başarılı olamadığım için konservatuvara kayıt olamadım.

İlk konservatuvar 1795 yılında Paris’te kuruldu.

Kontör

Kontör; toplam telefon görüşmesinin kaç birim olduğunu belirlemek amacıyla kullanılan araç olarak tanımlanmaktadır. Fransızcadan dilimize yerleşmiş olan bu kelimenin; kontür ve kontur şeklide yapılan telaffuzları yanlıştır.

Doğru yazımı:

kontür (Yanlış kullanım)

kontur (Yanlış kullanım)

kontör  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Cep telefonum için her ay 100 kontör alıyorum.

Telefondan internete girdiğim zaman kontörler su gibi akıp gidiyor. Halbuki hiçbir şey indirmiyorum.

Kupür

Kupür, kesik anlamında kullanılmaktadır. Gazete, dergi gibi süreli yayınlardaki yazının kesilmesi anlamında da kullanılmaktadır. Fransızcadan dilimize yerleşen bu kelime, küpür olarak yanlış telaffuz edilir. Doğru yazım şeklinde k harfinden sonra gelen ü harfi yerine u harfi kullanılmalıdır.

Doğru yazımı:

küpür (Yanlış kullanım)

kupür  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yakalaşık 20 yıldır, gündeme damgasını vuran haberlere ait kupürleri saklıyorum.

Öğretmenimiz, eski gazete kupürleri ile ödev hazırlamamızı istedi.

Küsur

Küsur; artan, geriye kalan bölüm ya da ondalık sayıda virgülden sonra gelen kesirli sayı anlamında kullanılmaktadır. Dilimize arapçadan yerleşen kelimenin küsür şeklinde yapılan telaffuzu yanlıştır.

Doğru yazımı:

küsür (Yanlış kullanım)

küsur  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Atalarımızın, yüz küsur yıldır bu topraklarda yaşadığı söylenir.

Bu zamana kadar yaşadığım elli küsur sene içinde, en huzurlu ve en mutlu geçirdiğim günler maalesef son birkaç gündü.