Kavuniçi

Pembeye çalan sarı renk, bu renkte olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle kavun içi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kavuniçi  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kavun içi (Yanlış kullanım)

kavuniçi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Beyaz ipek pantolon, kavuniçi ipek gömlek giyinmiş; saçları saman sarısı, teni pembe.” – A. Ağaoğlu

Kaymakam

Bir ilçede devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilçebay, yarbay anlamına gelir. Bu kelime genellikle gaymakam şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kaymakam  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gaymakam (Yanlış kullanım)

kaymakam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ama onlar da bu kaymakamın ne çetin ceviz olduğunu henüz bilmiyorlardı.” – A. Kulin

Kol kola

Yan yana ve kollarını birbirine geçirerek anlamına gelir. Bu kelime genellikle kolkola şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kol kola  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kolkola (Yanlış kullanım)

kol kola ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İkisi de yalpada, kol kola tutunmasalar yere yıkılacaklar.” – S. M. Alus

Koyu sarı

Sarının bir veya birkaç ton koyusu, bu renkte olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle koyusarı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı koyu sarı  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

koyusarı (Yanlış kullanım)

koyu sarı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Koyu sarı saçı sönük bir renk olarak nitelendirmek mümkün değil.

Küpe çiçeği

Küpe çiçeğigillerin örneği olan süs bitkisi (Fuchsia), bu bitkinin kırmızı, pembe, mor veya beyaz renkli çiçeği, küpeli anlamına gelir. Bu kelime genellikle küpeçiçeği şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı küpe çiçeği  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

küpeçiçeği (Yanlış kullanım)

küpe çiçeği ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Küpe çiçeği denince ilk akla gelen çeşitler birkaç türden oluşturulmuş güzel çiçekli hibritlerdir.

Kahve

Bu çekirdeklerin kavrulup çekilmesiyle elde edilen toz. Bu tozla hazırlanan içecek, kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, hafif yiyecekler bulunduran, tavla, domino, bilardo, kâğıt vb. oynanan yer, kahvehane, kıraathane anlamına gelir. Bu kelime genellikle kayfe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kahve  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kayfe (Yanlış kullanım)

kahve ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ben kahveye salim kafayla, serinkanlılıkla düşünmek için gittim.” – Z. Selimoğlu

Konargöçer

Göçebe bir hayat süren, bir yere sürekli yerleşmeyen (aşiret, oba vb.), göçerkonar anlamına gelir. Bu kelime genellikle konar göçer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı konargöçer  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

konar göçer (Yanlış kullanım)

konargöçer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Konargöçer Tükmenler’in tarihi, sanatları ve yaşam biçimlerini genel hatlarıyla ele aldık.

Kap kacak

Tencere, tava, sahan vb. mutfak eşyası anlamına gelir. Bu kelime genellikle kapkacak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kap kacak  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kapkacak (Yanlış kullanım)

kap kacak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mutfak için kap kacak alınacak.

Kayıt dışı

Herhangi bir biçimde yazılı belgesi olmayan, kayda geçmemiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle kayıtdışı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kayıt dışı  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kayıtdışı (Yanlış kullanım)

kayıt dışı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi gerekiyor.

Kazak Türkleri

Irk isimleri büyük harfle yazılır. Bu kelime genellikle kazak türkleri şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Kazak Türkleri  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kazak türkleri (Yanlış kullanım)

Kazak Türkleri  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kazak Türkleri hakkında araştırma ödevim var.