Kabul etmek

Bir şeyi isteyerek ya da istemeyerek uygun bulmak, bir şeye rıza göstermek, razı olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kabuletmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kabul etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kabuletmek (Yanlış kullanım)

kabul etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Evlilik teklifini kabul ettim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • VarsaymakVarsaymak Bir olgunun sonuçlarından yararlanabilmek ya da bu sonuçlar üzerinde düşünce öne sürebilmek […]
  • AffetmekAffetmek Suç, ceza ve benzeri bir şeyi bağışlamak, özürlü sayarak üzerinde durmamak ya da hoş görmek, […]
  • Çok şeyÇok şey Şaşırtıcı bir olay ya da söz karşısında “çok şaştım doğrusu, beklenir şey değil bu, olacak […]
  • ÂşıkÂşık Bir kimseye ya da bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, aşırı seven kimseler için […]
  • ÖzlemÖzlem Özlem kelimesi bir addır. Özleme, bir kimseyi ya da şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği […]
  • HezarfenHezarfen Hezârfen ya da polimat, pek çok farklı disiplinde engin bilgiye sahip olan kişi. Özellikle […]

Yorum yapın