Kabul

Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma anlamına gelir. Bu kelime genellikle kabül şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kabul şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kabül(Yanlış kullanım)

kabul✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Her mihnet kabulüm yeter ki / Gün eksilmesin penceremden” – Cahit Sıtkı Tarancı


Diğer Doğru Yazımlar

  • KâbeKâbe Mekke'de bulunan, Müslümanlarca kıble olarak kabul edilen ve hac ibadeti yapılırken tavaf […]
  • KongreKongre Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı. […]
  • Kaça kaçKaça kaç İki kişinin karşılıklı olarak gizlice sayı yazıp tahmin etmesine dayanan bir oyun […]
  • Kara yüzlüKara yüzlü Suçlu, lekeli, günahkâr anlamına gelir. Bu kelime genellikle karayüzlü şeklinde yanlış […]
  • Kaba kâğıtKaba kâğıt Bir şey sarmak için kullanılan kalın kâğıt anlamına gelir. Bu kelime genellikle kaba kağıt, […]
  • Kambur zamburKambur zambur Kambur anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanbur zanbur şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]

Yorum yapın