Kanaat etmek

Yetinmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanağat etmek, kanaatetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kanaat etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kanağat etmek(Yanlış kullanım)

kanaatetmek(Yanlış kullanım)

kanaat etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İlk dirlikçi aza kanaat eden, gözü toprakta olmayan, millet fedaisi bir halk memuru alptır.” – Selâhattin Hilav


Diğer Doğru Yazımlar

  • KronolojikKronolojik Zaman bilimsel anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıronolojik şeklinde yanlış […]
  • KonjonktürKonjonktür Geçerli durum. Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç anlamına gelir. Bu kelime […]
  • KronolojiKronoloji Zaman bilimi. Zaman dizini anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıronoloji şeklinde yanlış […]
  • KongreKongre Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı. […]
  • KanırtmaçKanırtmaç Bir şeyi kanırmak için kullanılan değnek veya araç, bir tür kaldıraç anlamına gelir. Bu […]
  • KambriyenKambriyen Birinci Çağın ilk dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın