Karaciğer

Karın boşluğunun sağ üst bölgesinde bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahverengi organ anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara ciğer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karaciğer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kara ciğer(Yanlış kullanım)

karaciğer✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Biz burada hepimiz karaciğerimiz delinerek ölmeye mahkûmuz.” – Nazım Hikmet


Diğer Doğru Yazımlar

  • Küçük harfKüçük harf Büyük harflerden ayrı biçimde yazılan harf; örneğin bu “A” büyük, bu “a” küçük harftir. Alt, […]
  • Küçük parmakKüçük parmak Serçe parmak anlamına gelir. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • KaraturpKaraturp Turpgillerden, etli, iri beyaz köklü çok yıllık bir bitki (Raphanus sativusvar niger) […]
  • Kanaat getirmekKanaat getirmek Kanmak, aklı yatmak, inanmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanağat getirmek şeklinde […]
  • KanaatKanaat Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, […]
  • Orta oyunuOrta oyunu Orta oyunu (Kol oyunu, meydan oyunu, meydân-ı sühan, zuhûrî, zuhûrî kolu olarak da […]

Yorum yapın