Karikatürist

Karikatürcü anlamına gelir. Bu kelime genellikle karikaturist şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karikatürist şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karikaturist(Yanlış kullanım)

karikatürist✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Her gelen karikatürist nüktesini duvara çizgilemiş.” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • KanaatlilikKanaatlilik Kanaatkârlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanağatlilik şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • KanaatkârlıkKanaatkârlık Kanaatkâr olma durumu, kanaatlilik, kanıklık, yetingenlik anlamına gelir. Bu kelime […]
  • KanaatliKanaatli Kanaatkâr anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanağatlı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • KronolojikKronolojik Zaman bilimsel anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıronolojik şeklinde yanlış […]
  • KanaatkârKanaatkâr Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen anlamına gelir. Bu kelime […]
  • KonjonktürKonjonktür Geçerli durum. Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın