Kayıt dışı


Herhangi bir biçimde yazılı belgesi olmayan, kayda geçmemiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle kayıtdışı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kayıt dışı  şeklinde olmalıdır.


Doğru yazımı:

kayıtdışı (Yanlış kullanım)

kayıt dışı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi gerekiyor.Kayıt dışı Doğru Okunuşu, Kayıt dışı Nasıl Okunur?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Diğer Doğru Yazımlar

  • KıpkırmızıKıpkırmızı Her yanı kırmızı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıp kırmızı şeklinde yanlış […]
  • KöhneKöhne Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış, içinde yaşanılan zamana göre geride kalmış, eskimiş, çağ […]
  • Kuru fasulyeKuru fasulye Fasulye bitkisinin beyaz tohumu. Fasulye tohumundan yapılan etli veya etsiz salçalı, sulu […]
  • KoskocamanKoskocaman Çok büyük, çok iri anlamına gelir. Bu kelime genellikle kos kocaman şeklinde yanlış […]
  • KaynakçaKaynakça Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, […]
  • KamuoyuKamuoyu Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye anlamına […]