Kitap

Kitap kelimesi basılı ya da el yazılı kâğıt yaprakların ciltli ya da ciltsiz olarak bir araya getirilmiş biçimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle kitab şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kitap şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kitab (Yanlış kullanım)

kitap ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ama ben, bir kitap üzerine bir fikir edinmek istedim mi o kitabı kendim okurum.” – N. Ataç


Diğer Doğru Yazımlar

  • KumbaraKumbara Kumbara metalden, topraktan ya da plastikten yapılmış, para biriktirmek için kullanılan, […]
  • KarakolKarakol Bir yerin güvenliğini sağlamakla görevli polis ya da jandarmanın içinde görev yaptığı yapı […]
  • KolonyaKolonya Kolonya, içerisinde limon, tütün gibi bitkilerin kokusunu bulunduran, el gibi vücudun çeşitli […]
  • KüsurKüsur Küsur; artan, geriye kalan bölüm ya da ondalık sayıda virgülden sonra gelen kesirli sayı […]
  • KolektifKolektif Kolektif; birçok kişi ya da nesnenin bir araya gelmesi, ortaklaşa anlamında kullanılmaktadır. […]
  • KontenjanKontenjan Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli […]

Yorum yapın