Kloşet

Toplantı vb.nde katılımcıları bir araya getirmek, uyarmak, toplantıyı başlatmak amacıyla kullanılan çıngırak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kilöşet, kıloşet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kloşet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kilöşet(Yanlış kullanım)

kıloşet(Yanlış kullanım)

kloşet✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Toplantının sözcüsü elindeki kloşeti sallamaya başladı ve bütün salon suspus oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • KanaatkârlıkKanaatkârlık Kanaatkâr olma durumu, kanaatlilik, kanıklık, yetingenlik anlamına gelir. Bu kelime […]
  • KonjonktürKonjonktür Geçerli durum. Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç anlamına gelir. Bu kelime […]
  • KanaatkârKanaatkâr Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen anlamına gelir. Bu kelime […]
  • KrediKredi Borç ödemede güvenilir olma durumu. Ödünç alınan veya verilen mal, para. Güven, saygınlık, […]
  • KritikKritik Ciddi. Eleştiri. Nazik anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıritik, kiritik şeklinde yanlış […]
  • KalpazanKalpazan Sahte para basan veya piyasaya süren kimse. Yalan ve hile ile iş gören kimse anlamına […]

Yorum yapın