Kloşet

Toplantı vb.nde katılımcıları bir araya getirmek, uyarmak, toplantıyı başlatmak amacıyla kullanılan çıngırak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kilöşet, kıloşet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kloşet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kilöşet(Yanlış kullanım)

kıloşet(Yanlış kullanım)

kloşet✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Toplantının sözcüsü elindeki kloşeti sallamaya başladı ve bütün salon suspus oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • KalpazanKalpazan Sahte para basan veya piyasaya süren kimse. Yalan ve hile ile iş gören kimse anlamına […]
  • KambriyenKambriyen Birinci Çağın ilk dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kedi nanesiKedi nanesi Ballıbabagillerden, kırlarda yetişen, kedilerin kokusundan çok hoşlandığı bir bitki, yaban […]
  • KarabatakKarabatak Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu […]
  • KameramanKameraman Alıcıyı doğrudan doğruya çalıştıran ve yöneten, alıcı hareketlerini gerçekleştiren, […]
  • Kara boyaKara boya Sülfürik asit anlamına gelir. Bu kelime genellikle karaboya şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]

Yorum yapın