Kora kor

Corps a corps (vucut) olan Frenkçe’ den Türkçe’ye birebir geçmiş kalıptır. Dişe diş gibi yoğun mücadeleleri anlatmakta kullanılır. Bu kelime genellikle korakor şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kora kor şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

korakor (Yanlış kullanım)

kora kor ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Maçta kora kor bir mücadele oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dişe dişDişe diş İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • KontenjanKontenjan Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli […]
  • KuzeybatıKuzeybatı Bu yöne düşen, bu yönle ilgili olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle kuzey batı şeklinde […]
  • KuzeydoğuKuzeydoğu Kuzey ile doğu arasında yer alan, her ikisine eşit uzaklıkta bulunan arayön, bu yöne düşen, […]
  • KöhneKöhne Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış, içinde yaşanılan zamana göre geride kalmış, eskimiş, çağ […]
  • KaymakamKaymakam Bir ilçede devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilçebay, yarbay anlamına gelir. […]

Yorum yapın