Kovmak

Kovalamak, sert veya küçük düşürücü sözlerle gitmesini söylemek, savmak, defetmek, bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak, işine son vermek, görevinden atmak, uzaklaştırmak, varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, gözetmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle govmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kovmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

govmak (Yanlış kullanım)

kovmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sıra, saygı kovarak yetişmiş bütün efendiler, Türkiye’nin bütün Avrupa görmüşleri ona kızar, onu küçük düşürmeye çalışır.” – Memduh Şevket


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kanı sıcakKanı sıcak Sevimli, kendini çabuk sevdiren (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanısıcak, kanı […]
  • Kiralık mı?Kiralık mı? “mi” soru edatı her zaman ayrı yazılır. Kendinden önce gelen sözcüğün son hecesindeki ünlüye […]
  • KüsurKüsur Küsur; artan, geriye kalan bölüm ya da ondalık sayıda virgülden sonra gelen kesirli sayı […]
  • KolajenKolajen Hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, lif ve eklemleri oluşturan protein […]
  • KamışKamış Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkiler […]
  • KanaatlilikKanaatlilik Kanaatkârlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanağatlilik şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]

Yorum yapın