Kredi

Borç ödemede güvenilir olma durumu. Ödünç alınan veya verilen mal, para. Güven, saygınlık, itibar. Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak bir yarıyıl veya bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini nicelik olarak gösteren birim anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıredi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kredi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kıredi(Yanlış kullanım)

kredi✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kredi almada, senet ödemede, şunda bunda oldum olası kolaylık göstermişlerdir.” – Attila İlhan


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kârlı yatırımKârlı yatırım Tasarruf yapmak isteyen kişinin, çevresinde bulunan en kazançlı mal yada taşınmaza yatırım […]
  • KalpazanKalpazan Sahte para basan veya piyasaya süren kimse. Yalan ve hile ile iş gören kimse anlamına […]
  • Kur’an-ı KerimKur’an-ı Kerim İslam'ın kutsal kitabıdır. Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya […]
  • KoleksiyonKoleksiyon Koleksiyon, genelde bir amaç uğruna yapılan belirli bir konu etrafında dolanan nesnelerin […]
  • KumbaraKumbara Kumbara metalden, topraktan ya da plastikten yapılmış, para biriktirmek için kullanılan, […]
  • Mal varlığıMal varlığı Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın