Lüks

Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat. Gösterişli, şatafatlı olan. Gereksinim dışı olan. Aşırı, fazla olan. Aydınlatma ölçü birimi. Hava basınçlı bir tür petrol lambası, lüks lambası anlamına gelir. Bu kelime genellikle lüküs şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı lüks şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

lüküs (Yanlış kullanım)

lüks ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bildiğim kadarıyla o, lüks tüketime girecek harcamalara karşı idi.” – Adalet Ağaoğlu

Lakırtı

Söz, laf. Boş söz, dedikodu, laf anlamına gelir. Bu kelime genellikle lakırdı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı lakırtı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

lakırdı (Yanlış kullanım)

lakırtı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Birdenbire kesildi halkın lakırtıları / Korku içinde durdu tavla şakırtıları” – Enis Behiç Koryürek

Layık

Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan. Bir kimseye uygun olan, yaraşan anlamına gelir. Bu kelime genellikle lağyık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı layık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

lağyık (Yanlış kullanım)

layık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sevilmeye o herkesten fazla layıktır.” – Peyami Safa

Lalanga

Yağda kızartılarak üzerine şeker veya şerbet dökülen bir hamur tatlısı anlamına gelir. Bu kelime genellikle lağlanga, lâlânga şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı lalanga şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

lağlanga (Yanlış kullanım)

lâlânga (Yanlış kullanım)

lalanga ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Rana bir lalanga yapar, alimallah parmaklarını yalarsın.” – Ercüment Ekrem Talu

Literatür

Edebiyat. Kaynak anlamına gelir. Bu kelime genellikle lüteratür, litaratür şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı literatür şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

lüteratür (Yanlış kullanım)

litaratür (Yanlış kullanım)

literatür ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu olgu, tiyatro literatürümüze bir fıkra olarak geçmiştir.” – Adalet Ağaoğlu

Lütuf

Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik ve yardım, ihsan, inayet, atıfet anlamına gelir. Bu kelime genellikle lutuf şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı lütuf şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

lutuf (Yanlış kullanım)

lütuf ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Allah’ın lütuflarına karşı minnet ve şükran duygularıyla dolmuştu.” – Cahit Uçuk

Laik

Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan anlamına gelir. Bu kelime genellikle layik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı laik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

layik(Yanlış kullanım)

laik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Türkiye Cumhuriyeti … laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” – Anayasa

Layıkıyla

Gereğince anlamına gelir. Bu kelime genellikle layikiyle şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı layıkıyla şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

layikiyle (Yanlış kullanım)

layıkıyla✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Görevini layıkıyla yerine getireceğinden eminim.

Lateks

Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu anlamına gelir. Bu kelime genellikle latex şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı lateks şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

latex (Yanlış kullanım)

lateks ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Lateks alerjisi, alerjik yapılı kişilerde oluşan bir reaksiyondur. Eğer bir kişinin latekse karşı alerjisi varsa diğer lastik ürünlerine de alerjisi olabilir.

Latif

Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle latüf şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı latif şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

latüf (Yanlış kullanım)

latif ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu latif yere rüzgâr nüfuz edemez, güneyin kızgın ateşi orayı yakamazdı.” – Halide Edip Adıvar