Lalanga

Yağda kızartılarak üzerine şeker veya şerbet dökülen bir hamur tatlısı anlamına gelir. Bu kelime genellikle lağlanga, lâlânga şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı lalanga şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

lağlanga (Yanlış kullanım)

lâlânga (Yanlış kullanım)

lalanga ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Rana bir lalanga yapar, alimallah parmaklarını yalarsın.” – Ercüment Ekrem Talu


Diğer Doğru Yazımlar

  • LüksLüks Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat. Gösterişli, şatafatlı olan. […]
  • LakırtıLakırtı Söz, laf. Boş söz, dedikodu, laf anlamına gelir. Bu kelime genellikle lakırdı şeklinde yanlış […]
  • LayıkLayık Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan. Bir […]
  • LütufLütuf Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik ve yardım, ihsan, inayet, atıfet anlamına […]
  • LiteratürLiteratür Edebiyat. Kaynak anlamına gelir. Bu kelime genellikle lüteratür, litaratür şeklinde yanlış […]
  • LaikLaik Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan anlamına gelir. […]

Yorum yapın