Modern

Çağdaş. Çağcıl anlamına gelir. Bu kelime genellikle moderin şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı modern şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

moderin (Yanlış kullanım)

modern ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bilmeyenin elinde en modern aletler bir maden külçesi hâline gelir.” – Mehmet Kaplan

Magma

Yerin içinde, sıvı veya hamur kıvamında uçucu gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik  anlamına gelir. Bu kelime genellikle mağma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı magma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mağma (Yanlış kullanım)

magma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Magmanın katılaşmasıyla magmatik kayaçlar oluşur.

Monografi

Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine yazılan inceleme anlamına gelir. Bu kelime genellikle monoğrafi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı monografi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

monoğrafi (Yanlış kullanım)

monografi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Monografiler bir kişi, yer, eser, olay, konu hakkında yazılabilir.

Monolog

Bir oyunda, kişilerden birinin kendi kendine yaptığı konuşma. Bir kişinin dinleyicilere anlattığı, genellikle güldüren olay. Çevresindekilere fırsat vermeden bir kimsenin yaptığı konuşma anlamına gelir. Bu kelime genellikle monolok şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı monolog şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

monolok (Yanlış kullanım)

monolog ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sünnet çocuklarını eğlendiren orta oyunu fasılları arasında tuhaf monologlar söyleyerek cemaati eğlendirir.”  Osman Cemal Kaygılı

Mektup

Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name anlamına gelir. Bu kelime genellikle mektub şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mektup şeklinde olmalıdır.

Not : Ünsüz yumuşamasına uğradığı zaman aldığı form normal haliyle karıştırılmamalıdır. 

Mektubumu aldın mı? cümlesinde bu duruma örnek vardır.

Eğer cümle içinde ek almadan geçiyorsa doğru kullanım aşağıdaki gibidir.

Doğru yazımı:

mektub (Yanlış kullanım)

mektup ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bana her ay mektup yazacağına söz verdi.

Metreküp

Kenarı 1 metre olan bir küpün hacmine eşit hacim ölçüsü birimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle metre küp şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı metreküp şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

metre küp (Yanlış kullanım)

metreküp ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu zamana kadar beş metreküp su harcanmış.

Müşkül

Güç, zor, çetin. Engel, güçlük, zorluk anlamına gelir. Bu kelime genellikle müşkil şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müşkül şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müşkil (Yanlış kullanım)

müşkül ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Mektubunuzu aldım, çok müşkül olan sualinize hatıralarımı yoklayarak cevap vermeye çalışacağım.” – Hamdullah Suphi Tanrıöver

Müzakere

Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma. Sözlü sınav anlamına gelir. Bu kelime genellikle muzakere şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müzakere şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

muzakere(Yanlış kullanım)

müzakere✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara’da bulunan bütün arkadaşlarımı davete ve onlarla müzakere ve münakaşaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim.” – Atatürk

Muaccel

Acele olunmuş anlamına gelir. Bu kelime genellikle müaccel şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı muaccel şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müaccel(Yanlış kullanım)

muaccel✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Muaccel hale gelen borcunuz ödenmezse yasal işlem başlatılacak.

Mazoşist

Özezer anlamına gelir. Bu kelime genellikle mazohist şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mazoşist şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mazohist(Yanlış kullanım)

mazoşist ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kendine zarar vermekten hoşlanan, mazoşist, bir insan o.