Maktul düşmek (veya olmak)

Vurulup ölmek, öldürülmek, katledilmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle maktül düşmek (veya olmak) şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı maktul düşmek (veya olmak) şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

maktül düşmek (veya olmak) (Yanlış kullanım)

maktul düşmek (veya olmak) ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tarlasında, maktul düşmüş bir çiftçiyi muayene etmiş, rapor vermiştim.

Mültezim

Kesenekçi anlamına gelir. Bu kelime genellikle müntezim, mültezin şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mültezim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müntezim (Yanlış kullanım)

mültezin (Yanlış kullanım)

mültezim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Lâkin ey Türk, bu mesut köy bitiyor.

Mültezimin, fâizcinin, tüccârın

Pençesinde… Diyor beni kurtarın (Ziyâ Gökalp).

Malumat

Bilgi anlamına gelir. Bu kelime genellikle mağlumat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı malumat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mağlumat (Yanlış kullanım)

malumat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu hakikatler artık çocukların bildikleri en basit malumat sırasına geçmiştir.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

Maceraperestlik

Maceracılık anlamına gelir. Bu kelime genellikle maceraperestlik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı maceraperestlik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

maceraperestlik (Yanlış kullanım)

maceraperestlik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hayata karşı bakışı farklıydı. Bu maceraperestlik oyunundan başka birşey değildi.

Maceraperest

Maceracı anlamına gelir. Bu kelime genellikle macera perest şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı maceraperest şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

macera perest (Yanlış kullanım)

maceraperest ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kendim gibi maceraperest bir arkadaşım olmasını istiyorum.

Milletlerarası

Uluslararası anlamına gelir. Bu kelime genellikle milletler arası şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı milletlerarası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

milletler arası (Yanlış kullanım)

milletlerarası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kaldı ki böyle bir hareket, milletlerarası hukuka taban tabana zıttı.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Müsadere

Zor alım anlamına gelir. Bu kelime genellikle musavere, musadere şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müsadere şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

musavere(Yanlış kullanım

musadere(Yanlış kullanım)

müsadere ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Müsadere, Osmanlı İmparatorluğu’nda devletin, haksız kazançla zengin olmuş görevlilerin mallarına istediği zaman el koyabilmesi usulüdür.

Mukaddime

Ön söz. Bir olayın başlangıcı anlamına gelir. Bu kelime genellikle mukaddema şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mukaddime şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mukaddema (Yanlış kullanım)

mukaddime ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Babam, ‘eti senin, kemiği benim!’ mukaddimesiyle beni hocaya emanet ettiğini söyledi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Methetmek

Övmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle met etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı methetmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

met etmek (Yanlış kullanım)

methetmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Evet, kendimi methediyorum, bile bile methediyorum.” – Peyami Safa

Modern

Çağdaş. Çağcıl anlamına gelir. Bu kelime genellikle moderin şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı modern şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

moderin (Yanlış kullanım)

modern ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bilmeyenin elinde en modern aletler bir maden külçesi hâline gelir.” – Mehmet Kaplan