Malumu ilam etmek

Bilinen ve açık olan bir şeyi söylemeye, açıklamaya kalkmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle malumu ilan etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı malumu ilam etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

malumu ilan etmek(Yanlış kullanım)

malumu ilam etmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kuruldan çıkan kararlar malumu ilam etmekten farklı değildi.

Medarıiftihar

Övünülen, onur duyulan, iftihar edilen şey veya kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle medarı iftihar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı medarıiftihar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

medarı iftihar(Yanlış kullanım)

medarıiftihar✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

O benim Güneş ışığım, medarıiftiharım, ümidimdi.

Medarımaişet motoru

Günlük geçim için kazanılan para anlamına gelir. Bu kelime genellikle medarı maişet motoru şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı medarımaişet motoru şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

medarı maişet motoru(Yanlış kullanım)

medarımaişet motoru✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Aile denilen bu kurum, medarımaişet motorunun yürümesi için gereken para demektir.” – Ahmet Ümit

Medarımaişet

Geçimi sağlayacak koşul, iş anlamına gelir. Bu kelime genellikle medarı maişet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı medarımaişet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

medarı maişet(Yanlış kullanım)

medarımaişet✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aile denilen bu kurum, medarımaişet motorunun yürümesi için gereken para demektir.  -A. Ümit.

Meddah

Taklitler yaparak, hoş hikâyeler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı. Öven, aşırı övgüde bulunan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle medtah şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı meddah şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

medtah(Yanlış kullanım)

meddah✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ramazan geceleri bu kahveye meddahlar, cura, bağlama gibi meşhur saz çalanlar geliyordu.” – Osman Cemal Kaygılı

Medeni hâl

Evli olup olmama durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle medenihâl şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı medeni hâl şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

medenihâl(Yanlış kullanım)

medeni hâl✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Öz geçmişimde medeni hal kısmını doldurmayı unutmuşum.

Mabeyinci

Osmanlı Devleti’nde padişahların dışarıyla olan ilişkilerine bakan, buyruklarını ilgililere bildiren, bazı kişilerin dileklerini kendisine ileten görevli anlamına gelir. Bu kelime genellikle mabeynci şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mabeyinci şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mabeynci (Yanlış kullanım)

mabeyinci ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Büyükannem serasker kapısına, mabeyincilerin konaklarına giderek ağlayıp sızlıyormuş.” – Reşat Nuri Güntekin

Mabude

Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, ilahe, tapınırcasına sevilen kadın, sevgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle mağbude şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mabude şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mağbude (Yanlış kullanım)

mabude ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sevdiği kadını adeta mabude gibi görüyor, ona olan hayranlığını her an dile getiriyordu.

Mabet

Tapınak, özel bir konuda, sevgi ve saygı ile bağlanmanın ortaya konulduğu yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle mağbet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mabet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mağbet (Yanlış kullanım)

mabet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bütün mabetler içinde güneşten ilk ışık alan camidir.” – Ahmet Haşim

Malum

Bilinen, belli anlamına gelir. Bu kelime genellikle mağlum şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı malum şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mağlum (Yanlış kullanım)

malum ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Balkan Harbi’nin fecaatlerinden sonraki hadiseler de malumunuzdur.” – Etem İzzet Benice