Meyve Sineği

Küçük bir sinek cinsidir. Bu kelime genellikle meyvesineği şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı meyve sineği şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

meyvesineği (Yanlış kullanım)

meyve sineği ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bahçeyi meyve sinekleri için ilaçlattık.

Mozaiğin

Türlü renklerde ve küçük küp (II)1 biçiminde mermer, taş ya da pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilip yapıştırılması yoluyla yapılan resim ya da süsleme işi anlamına gelir. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime ek aldığında genellikle mozaikin şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mozaiğin şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mozaikin (Yanlış kullanım)

mozaiğin ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Uzmanlara göre, mozaiğin ve yazıların şu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor:

Mide

Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusuyla onikiparmakbağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği bölgesi, omurgasız hayvanlardaysa sindirim kanalının bu bölgeye benzer işlev gören yeri demektir. Bu kelime genellikle miğde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mide şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

miğde (Yanlış kullanım)

mide ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mide ağrısından yemek yiyemiyorum.

Müdahale

Araya girme, el atma, karışma anlamına gelir. Bu kelime genellikle müdale şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müdahale şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müdale (Yanlış kullanım)

müdahale ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kavgaya müdahale etmeden polisi aradık.

Muasır

Aynı yüzyıl içinde yer alan, çağdaş anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle muassır şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı muasır şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

muassır (Yanlış kullanım)

muasır ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hatta çok kere muasırlarından Namık Kemal ve Ziya Paşa bu hususta daha muvaffak olmuşlardır.” -N. Hikmet.

Müteahhit

Yapım ya da ticaretle ilgili bir işi başkası adına yapmayı üstüne alan kimse anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle mütahit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müteahhit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mütahit (Yanlış kullanım)

müteahhit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Müteahhitle 4 daire için anlaşmaya vardık.

Müsteşrik

Doğubilimle uğraşan, doğubilim araştırmaları yapan uzman anlamına gelir. Bu kelime genellikle musteşrik, müşteşrik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müsteşrik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

musteşrik (Yanlış kullanım)

müşteşrik (Yanlış kullanım)

müsteşrik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İngiltere müsteşrik devletlerin başını çeker.

Meğerki

İstek ya da emir kipinde olan ve biri ötekini engelleyecek durumda bulunan iki cümleyi birbirine bağlar. Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle meğer ki şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı meğerki şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

meğerki (Yanlış kullanım)

meğer ki ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu iş bitecek, meğerki yağmur çamur olmaya

Merdiven altı

Yapıda, katlar arasındaki merdivenlerin altlarındaki boş yerler anlamına gelir. Bu kelime genellikle merdivenaltı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı merdiven altı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

merdivenaltı (Yanlış kullanım)

merdiven altı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Polis merdiven altı imalat yapanlar için operasyon düzenledi.

Minibüs

On, on iki kişi alabilen küçük otobüs anlamına gelir. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime genellikle münübüs şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı minibüs şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

münübüs (Yanlış kullanım)

minibüs ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eve dönerken minibüse bindim.