Müsabaka

Yarışma anlamına gelir. Bu kelime genellikle musabaka şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müsabaka şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

musabaka (Yanlış kullanım)

müsabaka ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Biraz daha geçti, sırıkla yüksek atlama müsabakası ilan olundu.” – Memduh Şevket Esendal

Mürüvvet

Bir ailede çocukların doğumu, sünneti, evliliği, iyi bir göreve geçmeleri vb. olaylardan duyulan mutluluk, sevinç. Cömertlik. Yiğitlik, mertlik anlamına gelir. Bu kelime genellikle mürüvet, mürivet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mürüvvet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mürüvet (Yanlış kullanım)

mürivet (Yanlış kullanım)

mürüvvet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Acaba çocuklarımın mürüvvetini görecek miyim?

Müspet

Olumlu anlamına gelir. Bu kelime genellikle müsbet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müspet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müsbet (Yanlış kullanım)

müspet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Müspet ve realist ilmî araştırmaların meydana gelebilmesi için istatistik bir zarurettir.” – Nazım Hikmet

Müteakip

Arkadan gelen, ardı sıra gelen, ardı sıra. -den sonra anlamına gelir. Bu kelime genellikle mütaakip şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müteakip şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mütaakip (Yanlış kullanım)

müteakip ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir dövüşmeyi müteakip bazen iki kişi, bazen iki saf arasında kıyasıya bir boğuşmadır başlardı.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Müsvedde

Yazı taslağı, karalama. Bir şeyin kötü benzeri anlamına gelir. Bu kelime genellikle müsvette şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müsvedde şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müsvette (Yanlış kullanım)

müsvedde ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sende başka âşıkane müsvedde varsa bana ver.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

Mozaik

Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi. Bu iş için kullanılan mermer parçaları. Tatlı bisküvi parçalarıyla yapılan kakaolu pasta. İnce kum, çimento ve küçük mermer parçalarından oluşan karışımla döşeme sıvası. Bu sıvayla yapılan (döşeme, merdiven vb.). Değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu anlamına gelir. Bu kelime genellikle mozayik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mozaik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mozayik (Yanlış kullanım)

mozaik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Adları bize kadar gelenlerin bünyelerine dikkat edilirse gerçekten acayip bir mozaik elde edilir.” – Ahmet Hamdi Tanpınar

Megaloman

Megalomaniye tutulmuş olan, kendini çok büyük gören kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle megoloman, megolaman şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı megaloman şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

megoloman (Yanlış kullanım)

megolaman (Yanlış kullanım)

megaloman ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:
Megalomanların at oynattığı edebiyat dünyamız, bu kabîl gerçekçi itiraflara pek alışık değildir.” – Haldun Taner

Menisküs

Diz eklemlerinde kemik arasındaki kıkırdak yapıda oluşan yaralanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle menüsküs şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı menisküs şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

menüsküs (Yanlış kullanım)

menisküs ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Menisküs yırtığı zamanında tedavi edilmezse dizin eklem kıkırdağında hasar oluşabiliyor.

Muhacir

Göçmen, Hz. Muhammed’e uyarak Mekke’den Medine’ye göç eden anlamına gelir. Bu kelime genellikle muacir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı muhacir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

muacir (Yanlış kullanım)

muhacir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yolda uzun bir muhacir kafilesine tesadüf ettik.” – Ömer Seyfettin

Muvaffak

Başarmış, başarılı (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle muaaffak  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı muvaffak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

muaaffak (Yanlış kullanım)

muvaffak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kötü planlarında muvaffak olamayacaksın.