Müzikseverlik

Müziksever olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle müzik severlik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müzikseverlik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müzik severlik (Yanlış kullanım)

müzikseverlik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Arkadaşlarla müzikseverlik üzerine sohbet ettik.

Müziksever

Müzik tutkusu olan, müziği seven (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle müzik sever şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müziksever şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

müzik sever (Yanlış kullanım)

müziksever ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sanatçının yeni parçaları müzikseverlerden tam not aldı.

Mapushane

Cezaevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle mapıshane, mapıs hane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mapushane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mapıshane (Yanlış kullanım)

mapıschane (Yanlış kullanım)

mapushane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mapushane çeşmesi yandan akıyor yandan” – Halk türküsü

Mapus

Mahpus, cezaevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle mapıs şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mapus şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mapıs (Yanlış kullanım)

mapus ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mapuslarda çürüyemem / Başımı belaya sokma benim” – Orhan Veli Kanık

Mevcudat

Var olan şeyler, varlıklar, yaratıklar anlamına gelir. Bu kelime genellikle mevcüdat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mevcudat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mevcüdat (Yanlış kullanım)

mevcudat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bütün bu mevcudat acizdir, zayıftır, güçsüzdür ama nihayetsiz bir kudretin emrine girince, O’ndan (c.c.) emir alınca, O’na bağlanıp O’nun gücüne dayanınca kendinden beklenmeyen işleri görür. ” – M. Paksu

Morto Koyu

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz v.b. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Ayrı yazılır. Bu kelime genellikle Morto koyu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Morto Koyu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Morto koyu (Yanlış kullanım)

Morto Koyu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çanakkale tarihi ile ön plana çıktığı, savaş dönemlerinde ciddi terler döküldüğü ve planların yapıldığı Mortu Koyu, oldukça önemli bir yerdir.

Muhtar

Köy ve mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy veya mahallede oturanların seçtikleri kimse, köy muhtarı, mahalle muhtarı, özerk, her işe burnunu sokan anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle muhdar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı muhtar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

muhdar (Yanlış kullanım)

muhtar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir sabah kalktım, sofaya muhtar önde bütün köylü yığılmış.” – Halide Edip Adıvar

Muvaffakiyet

Başarı anlamına gelir. Bu kelime genellikle muaaffakiyet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı muvaffakiyet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

muaaffakiyet (Yanlış kullanım)

muvaffakiyet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ufak bir istirahatten sonra oyuncular birinci muvaffakiyetin tesiri ile ikinci bir raksa başladılar.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Makosen

Kuzey Amerika Kızılderililerinin giydiği deriden yapılmış, tek parça ayakkabı. 2. isim Kısa ökçeli, bağsız ayakkabı anlamına gelir. Bu kelime genellikle mokosen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı makosen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mokosen (Yanlış kullanım)

makosen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Beni yargılamadan önce, benim makosenlerimle dolaşmalısın!” – Kızılderili Atasözü

Mutsuzuz

Mutlu olmayan, bedbaht, saadetsiz anlamına gelir. Çoğul kişilik eki -uz şeklinde gelir. Bu kelime genellikle mutsusuz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mutsuzuz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mutsusuz (Yanlış kullanım)

mutsuzuz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hepimiz sıkıştığımız hayatlarımızda mutsuzuz.