Materyal


Gereç anlamına gelir. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime çoğunlukla mataryal, material, materiyal şeklinde yanlış telaffuz edilmektedir. Doğru kullanımı materyal şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mataryal (Yanlış kullanım)

material (Yanlış kullanım)

materiyal (Yanlış kullanım)

materyal ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu deneyi yapmak için gerekli materyalleri alabilir misin?

Materyal Doğru Okunuşu, Materyal Nasıl Okunur?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Diğer Doğru Yazımlar

  • MasmaviMasmavi Her yanı koyu ve parlak mavi, baştan başa mavi anlamına gelir. Bu kelime genellikle Mas […]
  • MetropolitMetropolit Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebinde, patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerinde en […]
  • MahvetmekMahvetmek Ortadan kaldırmak, yıkıp yok etmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle mahfetmek şeklinde […]
  • Marmara ÜniversitesiniMarmara Üniversitesini Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu kelime genellikle […]
  • MenfaatMenfaat Yarar çıkar anlamına gelir. Bu kelime genellikle menfeat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • MüslümanlıkMüslümanlık Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle […]