Mızmız

Mızmız kelimesi bir sıfattır. Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan, çevresindekileri rahatsız edecek denli tembel, uyuşuk olan anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle mız mız şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mızmız şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mız mız (Yanlış kullanım)

mızmız ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dolmuşta mızmız bir kız çocuğu sürekli sorun çıkarıp duruyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • MethetmekMethetmek Övmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle met etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • MonografiMonografi Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine yazılan inceleme anlamına gelir. Bu […]
  • MonologMonolog Bir oyunda, kişilerden birinin kendi kendine yaptığı konuşma. Bir kişinin dinleyicilere […]
  • ModernModern Çağdaş. Çağcıl anlamına gelir. Bu kelime genellikle moderin şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • MagmaMagma Yerin içinde, sıvı veya hamur kıvamında uçucu gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik  anlamına […]
  • MektupMektup Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta […]

Yorum yapın