Muhtaç olmak

Gereksinmek anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle muhtacolmak eklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı muhtaç olmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

muhtacolmak (Yanlış kullanım)

muhtaç olmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Namerde muhtaç olmaktan korkarım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • MukaddimeMukaddime Ön söz. Bir olayın başlangıcı anlamına gelir. Bu kelime genellikle mukaddema şeklinde yanlış […]
  • MonologMonolog Bir oyunda, kişilerden birinin kendi kendine yaptığı konuşma. Bir kişinin dinleyicilere […]
  • MethetmekMethetmek Övmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle met etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • MagmaMagma Yerin içinde, sıvı veya hamur kıvamında uçucu gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik  anlamına […]
  • MonografiMonografi Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine yazılan inceleme anlamına gelir. Bu […]
  • MetreküpMetreküp Kenarı 1 metre olan bir küpün hacmine eşit hacim ölçüsü birimi anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın