Mukaddime

Ön söz. Bir olayın başlangıcı anlamına gelir. Bu kelime genellikle mukaddema şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mukaddime şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mukaddema (Yanlış kullanım)

mukaddime ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Babam, ‘eti senin, kemiği benim!’ mukaddimesiyle beni hocaya emanet ettiğini söyledi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • MilletlerarasıMilletlerarası Uluslararası anlamına gelir. Bu kelime genellikle milletler arası şeklinde yanlış […]
  • MüteakipMüteakip Arkadan gelen, ardı sıra gelen, ardı sıra. -den sonra anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • MüsadereMüsadere Zor alım anlamına gelir. Bu kelime genellikle musavere, musadere şeklinde yanlış […]
  • MethetmekMethetmek Övmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle met etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • MonologMonolog Bir oyunda, kişilerden birinin kendi kendine yaptığı konuşma. Bir kişinin dinleyicilere […]
  • MonografiMonografi Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine yazılan inceleme anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın