Müsteşrik


Doğubilimle uğraşan, doğubilim araştırmaları yapan uzman anlamına gelir. Bu kelime genellikle musteşrik, müşteşrik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müsteşrik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

musteşrik (Yanlış kullanım)

müşteşrik (Yanlış kullanım)

müsteşrik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İngiltere müsteşrik devletlerin başını çeker.

Müsteşrik Doğru Okunuşu, Müsteşrik Nasıl Okunur?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Diğer Doğru Yazımlar

  • MasmaviMasmavi Her yanı koyu ve parlak mavi, baştan başa mavi anlamına gelir. Bu kelime genellikle Mas […]
  • MetropolitMetropolit Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebinde, patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerinde en […]
  • MahvetmekMahvetmek Ortadan kaldırmak, yıkıp yok etmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle mahfetmek şeklinde […]
  • Marmara ÜniversitesiniMarmara Üniversitesini Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu kelime genellikle […]
  • MenfaatMenfaat Yarar çıkar anlamına gelir. Bu kelime genellikle menfeat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • MüslümanlıkMüslümanlık Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle […]