Mutabık kalmak

Anlaşmaya varmak, anlaşmak, uyuşmak anlamına gelir.  Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle mütabık kalmak, mütabık olmak, mutabık olmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mutabık kalmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mütabık kalmak (Yanlış kullanım)

mütabık olmak (Yanlış kullanım)

mutabık olmak (Yanlış kullanım)

mutabık kalmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tüm ekip toplantı konusunda mutabık kaldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • AşkmerdiveniAşkmerdiveni Eğrelti otu anlamına gelir. Bu kelime genellikle aşk merdiveni şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • Ön izlemeÖn izleme Bir filmin gösterime girmeden önce seçilmiş bir grup tarafından izlenmesi anlamına gelir. Bu […]
  • AmblemAmblem Belirtke anlamına gelir. Bu kelime genellikle ablem şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • AfyonkarahisarAfyonkarahisar Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan illerinden biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • AgresifAgresif Saldırgan anlamına gelir. Bu kelime genellikle agrasif şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • AdıyamanAdıyaman Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın