Mutabık

Aralarında uyuşmazlık bulunmayan, birbirine uyan anlamına gelir.  Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle mütabık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mutabık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mütabık (Yanlış kullanım)

mutabık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tüm ekip toplantı konusunda mutabık kaldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • MonologMonolog Bir oyunda, kişilerden birinin kendi kendine yaptığı konuşma. Bir kişinin dinleyicilere […]
  • MagmaMagma Yerin içinde, sıvı veya hamur kıvamında uçucu gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik  anlamına […]
  • MonografiMonografi Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine yazılan inceleme anlamına gelir. Bu […]
  • MetreküpMetreküp Kenarı 1 metre olan bir küpün hacmine eşit hacim ölçüsü birimi anlamına gelir. Bu kelime […]
  • ModernModern Çağdaş. Çağcıl anlamına gelir. Bu kelime genellikle moderin şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • MüşkülMüşkül Güç, zor, çetin. Engel, güçlük, zorluk anlamına gelir. Bu kelime genellikle müşkil şeklinde […]

Yorum yapın