Müteakip

Arkadan gelen, ardı sıra gelen, ardı sıra. -den sonra anlamına gelir. Bu kelime genellikle mütaakip şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı müteakip şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:


mütaakip (Yanlış kullanım)

müteakip ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir dövüşmeyi müteakip bazen iki kişi, bazen iki saf arasında kıyasıya bir boğuşmadır başlardı.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Diğer Doğru Yazımlar

  • MüteradifMüteradif Eş anlamlı, anlamdaş anlamına gelir. Bu kelime genellikle muteradif şeklinde yanlış […]
  • MilimetreMilimetre Bir metrenin binde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, milim anlamına gelir. Bu kelime […]
  • MüradifMüradif Eş anlamlı, anlamdaş anlamına gelir. Bu kelime genellikle muradif şeklinde yanlış […]
  • MüsveddeMüsvedde Yazı taslağı, karalama. Bir şeyin kötü benzeri anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • MeşakkatliMeşakkatli Güç, sıkıntılı anlamına gelir. Bu kelime genellikle meşakatli şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • MüsabakaMüsabaka Yarışma anlamına gelir. Bu kelime genellikle musabaka şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]

Yorum yapın