Orkestra

Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu. Eski Yunan tiyatrolarında, sahne ve seyirciler arasındaki çember biçiminde koro yeri. Bazı tiyatroların birinci katında sahne veya perdeye en yakın koltuklar anlamına gelir. Bu kelime genellikle orkestıra şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı orkestra şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

orkestıra(Yanlış kullanım)

orkestra ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Locadan çıkarken, davulu üstüne on lira atılan orkestra, zeybek havası çalmaya başlar.” – Falih Rıfkı Atay

Ordubozan

Oyunbozan. Arabozan. Halk ağzında varis anlamına gelir. Bu kelime genellikle ordu bozan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ordubozan şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ordu bozan(Yanlış kullanım)

ordubozan ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kadın adeta ordubozan. Ondan uzak durmak istiyorum.

Osmanlılar

XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu’da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları anlamına gelir. Bu kelime genellikle Osmanlı’lar, ssmanlılar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Osmanlılar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Osmanlı’lar (Yanlış kullanım)

osmalılar (Yanlış kullanım)

Osmanlılar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Osmanlılar ise bu vesileyle gazâ yapma şöhretlerinin yanı sıra dini, sapmış eylemlerden temizleme ve koruma gibi bir görev daha üstlenmiş oldu.

On birli

Dizeleri on bir heceli şiir. Bentleri on bir dizeden oluşan manzume. On bir dereceyle ayrılan iki noktanın aralığı anlamına gelir. Bu kelime genellikle onbirli şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on birli şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onbirli (Yanlış kullanım)

on birli ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Okuduğu manzume on birli bentlerden oluşuyor.

On binlik

On bin lira değerinde kağıt para anlamına gelir. Bu kelime genellikle onbinlik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on binlik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onbinlik (Yanlış kullanım)

on binlik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bir yandan olanları anlatmaya çalışırken, diğer yandan yere saçılan on binlikleri toplamaya çalışıyordu.

Orta saha

Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü anlamına gelir. Bu kelime genellikle ortasaha şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı orta saha şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ortasaha (Yanlış kullanım)

orta saha✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Avrupa futbolunda üstün performanslarıyla takımlarının hücum hattına büyük katkı sağlayan orta saha oyuncuları, taraftarları mutlu etti.

Oldubittiye getirmek

Geri dönülmesi güç veya olanaksız bir durum yaratmak, emrivaki yapmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle oldu bittiye getirmek  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı oldubittiye getirmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

oldu bittiye getirmek (Yanlış kullanım)

oldubittiye getirmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Evlilik kararını oldubittiye getirmek istiyorlar ama buna müsaade etmeyeceğim.

On binlerce

Pek çok, çok sayıda anlamına gelir. Bu kelime genellikle onbinlerce şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on binlerce şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onbinlerce (Yanlış kullanım)

on binlerce ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On binlerce insan göç etmeye mecbur kaldı.

On paralık

Değeri çok az veya değersiz, hiç anlamına gelir. Bu kelime genellikle onparalık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on paralık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onparalık (Yanlış kullanım)

on paralık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Eskiden böyle şeylere biraz aldırırdım, şimdi on paralık etkisi yok.” – Halide Edip Adıvar

On para etmemek

Hiçbir değeri olmamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle onpara etmemek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on para etmemek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onpara etmemek (Yanlış kullanım)

on para etmemek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Güzelliğin on para etmez / Bu bendeki aşk olmasa” – Âşık Veysel