On bir

10 ve 12 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle onbir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on bir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onbir (Yanlış kullanım)

on bir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On bir kişilik yemek daveti veriyorum. Menümü hazırladım bile.

On iki

12 ve 13 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle oniki şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on iki şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

oniki (Yanlış kullanım)

on iki ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On iki yaşındaki kız çocuğunu nasıl evlendirirsiniz? Aklım almıyor.

On sekiz

17 ve 19 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle onsekiz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on sekiz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onsekiz (Yanlış kullanım)

on sekiz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On sekiz yaşıma geldiğimde büyük bir parti vermek istiyorum.

On yedi

16 ve 18 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle onyedi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on yedi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onyedi (Yanlış kullanım)

on yedi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On yedi liraya ihtiyacım var.

On altı

15 ve 17 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle onaltı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on altı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onaltı (Yanlış kullanım)

on altı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On altı tane pano siparişi aldım. Hepsini vaktinde yetiştirmem gerekiyor.

On beş

14 ve 16 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle onbeş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on beş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onbeş (Yanlış kullanım)

on beş ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On beş yaşında bir kız yarışmada birinci oldu.

On dört

13 ve 15 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle ondört şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on dört şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ondört (Yanlış kullanım)

on dört ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On dört tane elma aldım. Herkese yetecek kadar var.

On üç

12 ve 14 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle onüç şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on üç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onüç (Yanlış kullanım)

on üç ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On üç gün sonra okul açılacak.

On dokuz

18 ve 20 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle ondokuz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on dokuzşeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ondokuz (Yanlış kullanım)

on dokuz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On dokuz yaşıma geldiğimde bana araba almıştı babam.

Orta çağ

Orta çağ kelimesi bir özel isimdir. Tarihi bir dönemi belirtmek için kullanılır. Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden (476) 1453’e veya 1492’ye kadar süren çağ anlamına gelir. Bu kelime genellikle ortaçağ şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı orta çağ şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ortaçağ (Yanlış kullanım)

orta çağ ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Orta Çağ felsefesi tarihsel dönem itibarıyla ilkçağ felsefesinin bitiminden modern düşüncenin başlangıcına kadar olan dönemi kapsar.