Olağanüstü

Olağanüstü kelimesi alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade demektir. Ayrıca beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan anlamına da gelir. Büyük bir hayranlığa yol açan, harikulade anlamına gelir.  Bu kelime genellikle olağan üstü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı olağanüstü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

olağan üstü (Yanlış kullanım)

olağanüstü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kadın milletinin bu gibi ince hesaplarda olağanüstü bir kabiliyeti var.” -H. Taner.

Oldukça

Oldukça kelimesi (oldu’kça) olabildiğince anlamına gelir. Oldukça kelimesi genellikle oldukca şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı oldukça şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

oldukca (Yanlış kullanım)

oldukça ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu oyun oldukça geniş bir sahada taammüm etmiştir. -A. K. Tecer.

Onmak

Onmak kelimesi daha iyi bir duruma girmek, salah bulmak, eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak anlamlarına gelir.  Bu kelime genellikle onumaz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı onmaz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onumaz (Yanlış kullanım)

onmaz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sakın kesme, yaş ağaca balta vuran el onmaz.” – M. E. Yurdakul

Ondan sonra

Belirtilen durumu takip eden zaman diliminde anlamına gelir.  Bu kelime genellikle ondansonra şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ondan sonra şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ondansonra (Yanlış kullanım)

ondan sonra ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sen hatırla, ondan sonra ne istersen onu yaparız.

Olağanüstü hâl

Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle olağanüstü hâlx olağan üstü hal, olağanüstühal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı olağanüstü hâl şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

olağanüstü hâl (Yanlış kullanım)

olağan üstü hâl (Yanlış kullanım)

olağanüstühâl (Yanlış kullanım)

olağanüstü hâl ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu olağanüstü hâl ilan edebilir.” – Anayasa

On üçüncü

Sıralamada ki yeri on üç olan anlamına gelir. On iki ve on dört numaralarının arasındadır. On üçüncü sırada, on üçüncü yaş, on üçüncü gömlek gibi…  Bu kelime genellikle onüçüncü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on üçüncü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onüçüncü (Yanlış kullanım)

on üçüncü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On üçüncü sırada gelen yarışmacı yine de mutlu olduğunu söyledi.

Orospu

Erkeklerden para alarak karşılığında onların cinsel zevklerine hizmet eden, bu işi meslek edinmiş olan kadın demektir. Mecazi anlamdı para karşılığı olsun olmasın birçok erkekle düşüp kalkan, kolay elde edilen, kötü ahlaklı kadın anlamına gelir. Kalleş kimseye de mecazi olarak söylenebilir. Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle oruspu, uruspu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı orospu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

oruspu (Yanlış kullanım)

uruspu (Yanlış kullanım)

orospu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O bir orospu çocuğu. Ama o bizim orospu çocuğumuz.” (ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt’in (1933-1945)

Ortopedi

Ortopedi kelimesi addır. Hekimlik terimi olarak vücuttaki kemikler, eklemler, kaslar, kirişler, sinirler gibi, hareketi sağlayan organ bozukluklarını düzelten, sağaltan cerrahi dalıdır. Hastanelerde, bu tür hastalığı bulunanların sağaltım gördüğü bölümdür. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime genellikle ordopedi, ortopeti şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ortopedi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ordopedi (Yanlış kullanım)

ortopeti (Yanlış kullanım)

ortopedi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden randevu aldım.

Otuz iki

31 ve 33 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle otuziki şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı otuz iki şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

otuziki (Yanlış kullanım)

otuz iki ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Otuz iki farzı her müslümanın bilmesi gerekir.

Otuz bir

30 ve 32 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle otuzbir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı otuz bir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

otuzbir (Yanlış kullanım)

otuz bir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Otuz bir gündür diyetimi bozmuyorum. Kaç kilo verdiğimi çok merak ediyorum.