Otoriter

Otoriteli, emretme, yaptırma gücüne sahip olan (kimse), otoriter anlamına gelir. Bu kelime genellikle otoruter şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı otoriter şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

otoruter (Yanlış kullanım)

otoriter ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Otoriter bir insan olduğu her halinden belli oluyordu.

Osmanlı kadını

Otoriter kadın anlamına gelir. Bu kelime genellikle Osman’lı kadını şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Osmanlı kadını şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Osman’lı kadını (Yanlış kullanım)

Osmanlı kadını ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ya Batılıların gözünde nerede duruyordu Osmanlı kadını?

Otoriteli

Emretme, yaptırma gücüne sahip olan (kimse), otoriter anlamına gelir. Bu kelime genellikle otoruteli şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı otoriteli şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

otoruteli (Yanlış kullanım)

otoriteli ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gruba yaklaşan Saniye Hanım otoriteli bir duruşla söze karıştı.” – Peyami Safa

Otoriteli.

Otorite

Yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü, yetke, sulta, velayet. Siyasi veya idari güç. Çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle otorute şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı otorite şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

otorute (Yanlış kullanım)

otorite ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sakarya zaferi ile gazi ve müşir Mustafa Kemal Paşa tam otoritesini elde etmiştir.” – Falih Rıfkı Atay

Osmanlı Tarihi

Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Bu kelime genellikle Osmanlı tarihi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Osmanlı Tarihi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Osmanlı tarihi (Yanlış kullanım)

Osmanlı Tarihi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir. Tarihsiz bir millet, kişiliğini kaybetmiş bireye benzer. Osmanlı Tarihi, Türk tarihinin görkemli bir dönemidir.”.

Oldum olası

Eskiden beri, kendimi bildiğimden beri, oldum bittim, oldum olasıya anlamına gelir. Bu kelime genellikle oldumolası  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı oldum olası şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

oldumolası (Yanlış kullanım)

oldum olası ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Biz bu meslek kusurundan oldum olası kendimizi kurtaramamışız ve hâlâ kurtaramamaktayız.” – B. Felek

Omuz omuza

Birbirine destek vererek, dayanışarak. Yan yana, çok sıkışık anlamlarına gelir. İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır. Bu kelime genellikle omuzomuza şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı omuz omuza şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

omuzomuza (Yanlış kullanım)

omuz omuza ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Omuz omuza vererek bu zorluğun altından kalkmamız mümkün olur.

Otobiyografi

Öz yaşam öyküsü anlamına gelir. Bu kelime genellikle otobiyogrofi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı otobiyografi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

otobiyogrofi (Yanlış kullanım)

otobiyografi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Siyaset adamlarının otobiyografilerini okumayı çok severim.

Olur olmaz

Rastgele, sıradan, kimliği, niteliği belirsiz kişi. İyi veya kötü olduğuna bakılmadan seçilen. Doğru mu, yanlış mı, yerinde mi yersiz mi olduğu düşünülmeden söylenen (söz). Olunca, olmasından hemen sonra anlamına gelir. Bu kelime genellikle olurolmaz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı olur olmaz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

olurolmaz  (Yanlış kullanım)

olur olmaz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“İstanbul üzerine yazan yabancıların da ağzından bazen olur olmaz sözler dökülüveriyor.” – A. Boysan

Osmanlı İmparatorluğu

Devlet adları büyük harfle başlar.  Bu kelime genellikle osmanlı imparatorluğu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Osmanlı İmparatorluğu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

osmanlı imparatorluğu (Yanlış kullanım)

Osmanlı İmparatorluğu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Osmanlı İmparatorluğu, Anadolu’daki Türk kavimler tarafından oluşturulan ve daha sonra çeşitli işgaller ile birlikte güçlenip imparatorluk haline gelen devlettir.