On dört saat

Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle ondörtsaat, ondört saat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on dört saat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ondörtsaat (Yanlış kullanım)

ondört saat (Yanlış kullanım)

on dört saat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Seni on dört saattir bekliyorum. Bana geçerli bir sebep göstermen gerekiyor.

On üç saat

Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle onüçsaat, onüç saat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on üç saat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onüçsaat (Yanlış kullanım)

onüç saat (Yanlış kullanım)

on üç saat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Geri sayım başladı. Son on üç saat…

On iki saat

Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelimede saat kelimesinin önüne gelen miktarda zamandan bahsediliyor. Bu kelime genellikle onikisaat, oniki saat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on iki saat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onikisaat (Yanlış kullanım)

oniki saat (Yanlış kullanım)

on iki saat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yolculuk on iki saat sürecek. Daha sonra istediğimiz mekana geçeceğiz.

On bir saat

Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelimede saat kelimesinin önüne gelen miktarda zamandan bahsediliyor. Bu kelime genellikle onbirsaat, onbir saat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on bir saat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onbirsaat (Yanlış kullanım)

onbir saat (Yanlış kullanım)

on bir saat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On bir saat mesai yaptıktan sonra eve döndüm. Uyumak istiyorum.

On beş saat

Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle onbeşsaat, onbeş saat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on beş saat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onbeşsaat (Yanlış kullanım)

onbeş saat (Yanlış kullanım)

on beş saat ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On beş saat sonra misafirlerim gelecek.

Olağanüstü

Olağanüstü kelimesi alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade demektir. Ayrıca beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan anlamına da gelir. Büyük bir hayranlığa yol açan, harikulade anlamına gelir.  Bu kelime genellikle olağan üstü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı olağanüstü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

olağan üstü (Yanlış kullanım)

olağanüstü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kadın milletinin bu gibi ince hesaplarda olağanüstü bir kabiliyeti var.” -H. Taner.

Oldukça

Oldukça kelimesi (oldu’kça) olabildiğince anlamına gelir. Oldukça kelimesi genellikle oldukca şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı oldukça şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

oldukca (Yanlış kullanım)

oldukça ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu oyun oldukça geniş bir sahada taammüm etmiştir. -A. K. Tecer.

Onmak

Onmak kelimesi daha iyi bir duruma girmek, salah bulmak, eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak anlamlarına gelir.  Bu kelime genellikle onumaz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı onmaz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onumaz (Yanlış kullanım)

onmaz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sakın kesme, yaş ağaca balta vuran el onmaz.” – M. E. Yurdakul

Ondan sonra

Belirtilen durumu takip eden zaman diliminde anlamına gelir.  Bu kelime genellikle ondansonra şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ondan sonra şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ondansonra (Yanlış kullanım)

ondan sonra ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sen hatırla, ondan sonra ne istersen onu yaparız.

Olağanüstü hâl

Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle olağanüstü hâlx olağan üstü hal, olağanüstühal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı olağanüstü hâl şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

olağanüstü hâl (Yanlış kullanım)

olağan üstü hâl (Yanlış kullanım)

olağanüstühâl (Yanlış kullanım)

olağanüstü hâl ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu olağanüstü hâl ilan edebilir.” – Anayasa