Öge

Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıştırıldığında da kendi başına anlam taşıyan parça, unsur. Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, ilke, unsur. Gerekçe, araç. Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman. Bir cümleyi oluşturan özne, yüklem, tümleç vb. birimlerden her biri. Bir sınıf veya bir topluluğun bireylerinden her biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle öge şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı öğe şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

öge (Yanlış kullanım)

öğe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O savaşı başarıya ulaştıran en kuvvetli öge, ne yabancıdan gördüğümüz yardım ne de bugünkü özel girişimcilerin gayretleridir.” – Necati Cumalı


Diğer Doğru Yazımlar

  • EşkâlEşkâl Eşkâl, bir kişinin dıştan görünüşü anlamına gelen kelimedir. Kılık kelimesi ile eş […]
  • MahvolmakMahvolmak Ortadan kalkmak, yok olmak, bozulup işe yaramaz, bir iş görmez duruma gelmek anlamlarına […]
  • ReasüransReasürans İkili sigorta anlamına gelir. Bu kelime genellikle resürans şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • Köprü yolKöprü yol Bir vadinin, bir ırmağın üstünden bir karayolunun ya da demiryolunun geçişini sağlayan, […]
  • GözlemeviGözlemevi İçinde gökbilim aygıtları bulunan ve gök gözlemleri yapılan yapı, yer anlamına gelir. Ev […]
  • AkkorAkkor Işık saçacak bir aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın