Öge

Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıştırıldığında da kendi başına anlam taşıyan parça, unsur. Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, ilke, unsur. Gerekçe, araç. Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman. Bir cümleyi oluşturan özne, yüklem, tümleç vb. birimlerden her biri. Bir sınıf veya bir topluluğun bireylerinden her biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle öge şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı öğe şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

öge (Yanlış kullanım)

öğe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O savaşı başarıya ulaştıran en kuvvetli öge, ne yabancıdan gördüğümüz yardım ne de bugünkü özel girişimcilerin gayretleridir.” – Necati Cumalı


Diğer Doğru Yazımlar

  • OtoparkOtopark Dilimize İngilizce'den geçen otopark kelimesinin orijinali autopark şeklindedir. Arabaların […]
  • ÖzveriÖzveri Bir iş yaparken çok titiz ve hassas davranmak, özen göstererek yaklaşmak, fedakarlık […]
  • On paraOn para Çok az (para) anlamına gelir. Bu kelime genellikle onpara şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • On dokuz saatOn dokuz saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç […]
  • On sekiz saatOn sekiz saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç […]
  • On yedi saatOn yedi saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç […]

Yorum yapın