Ölüdoğa

Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim, natürmort anlamına gelir. Bu kelime genellikle ölü doğa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ölüdoğa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ölü doğa (Yanlış kullanım)

ölüdoğa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İlk çizim dersinde ölüdoğa çalışması yapması istendi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • ÖzezerÖzezer Eziyet çekerek cinsel zevk alan sapkın kimse, mazoşist. Özezerlik sapıncı gösteren kimse, […]
  • Öz yönetimÖz yönetim Kendi kendini yönetmek, kamu otoritesinden bağımsız olmak, karar alma mekanizmasını bizzat […]
  • OrdubozanOrdubozan Oyunbozan. Arabozan. Halk ağzında varis anlamına gelir. Bu kelime genellikle ordu bozan […]
  • Öz suÖz su Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvı, usare. Salgı ile oluşan ve içinde enzimler bulunan […]
  • Öz saygıÖz saygı İnsanın kendine duyduğu saygı, onur, haysiyet, izzetinefis anlamına gelir. Bu kelime […]
  • ÖgeÖge Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıştırıldığında da kendi başına anlam taşıyan parça, […]

Yorum yapın