On bir


10 ve 12 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle onbir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on bir şeklinde olmalıdır.


Doğru yazımı:

onbir (Yanlış kullanım)

on bir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On bir kişilik yemek daveti veriyorum. Menümü hazırladım bile.On bir Doğru Okunuşu, On bir Nasıl Okunur?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Diğer Doğru Yazımlar

  • On dokuzOn dokuz 18 ve 20 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]
  • On yediOn yedi 16 ve 18 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]
  • On üçOn üç 12 ve 14 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]
  • On altıOn altı 15 ve 17 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]
  • On beşOn beş 14 ve 16 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]
  • On ikiOn iki 12 ve 13 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]