On dokuz


18 ve 20 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf­tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. Bu kelime genellikle ondokuz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on dokuzşeklinde olmalıdır.


Doğru yazımı:

ondokuz (Yanlış kullanım)

on dokuz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On dokuz yaşıma geldiğimde bana araba almıştı babam.On dokuz Doğru Okunuşu, On dokuz Nasıl Okunur?

* Okunuşunu dinlemek için hoparlörün üzerine basınız.

Diğer Doğru Yazımlar

  • On sekizOn sekiz 17 ve 19 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]
  • On altıOn altı 15 ve 17 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]
  • On birOn bir 10 ve 12 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]
  • On beşOn beş 14 ve 16 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]
  • On üçOn üç 12 ve 14 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]
  • On ikiOn iki 12 ve 13 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]