On üçüncü

Sıralamada ki yeri on üç olan anlamına gelir. On iki ve on dört numaralarının arasındadır. On üçüncü sırada, on üçüncü yaş, on üçüncü gömlek gibi…  Bu kelime genellikle onüçüncü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı on üçüncü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

onüçüncü (Yanlış kullanım)

on üçüncü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

On üçüncü sırada gelen yarışmacı yine de mutlu olduğunu söyledi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • On sekizOn sekiz 17 ve 19 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]
  • On yediOn yedi 16 ve 18 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]
  • On altıOn altı 15 ve 17 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]
  • On birOn bir 10 ve 12 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]
  • On ikiOn iki 12 ve 13 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]
  • Otuz sekizOtuz sekiz 37 ve 39 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]

Yorum yapın