Öne sürmek

Birini ilk önce harekete geçmesi için önermek. İleri sürmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle önesürmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı öne sürmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

önesürmek (Yanlış kullanım)

öne sürmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İşin doğrusunu arkadaşının bildiğini öne sürdü.


Diğer Doğru Yazımlar

  • ÖgeÖge Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıştırıldığında da kendi başına anlam taşıyan parça, […]
  • Önlem almakÖnlem almak Kötü ve yanlış bir durumun ortaya çıkmasına engel olmak amacıyla hazırlık yapmak ve bu amacı […]
  • Ondan sonraOndan sonra Belirtilen durumu takip eden zaman diliminde anlamına gelir.  Bu kelime genellikle […]
  • ÖvünenÖvünen Öne çıkan bir niteliği dolayısıyla kendini üstün, yücelmiş sayarak bundan abartmalı bir […]
  • ÖnerilebilecekÖnerilebilecek Kabul edilmesi için öne sürülen görüş, düşünce anlamına gelir. Bu kelime ek aldığında […]
  • OksijenOksijen Simgesi O, atom sayısı 8, atom ağırlığı yaklaşık 16, yoğunluğu 1,105 olan, havada beşte bir […]

Yorum yapın