Öleyazmak

Az kalsın ölmek, ölme tehlikesi atlatmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle öle yazmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı öleyazmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

öle yazmak (Yanlış kullanım)

öleyazmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sıcaktan öleyazdı.

Ölüm emri

Birinin öldürülmesi gerektiğini bildiren buyruk anlamına gelir. Bu kelime genellikle ölümemri şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ölüm emri şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ölümemri (Yanlış kullanım)

ölüm emri ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Suikastçıya ölüm emri çoktan verilmişti.

Ölüm dirim

Hayati önemi olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle ölümdirim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ölüm dirim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ölümdirim (Yanlış kullanım)

ölüm dirim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ölüm dirim meselesi olmasa bu saatte gelmezdim.

Öngörme

Öngörmek işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle ön görme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı öngörme şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ön görme (Yanlış kullanım)

öngörme ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bilindiği üzere bu antlaşmalar, Osmanlı Devleti’nin taksimini öngörüyordu.” – Attila İlhan

Önden çekişli

Motor gücü sadece ön tekerleklere aktarılan (taşıt) anlamına gelir. Bu kelime genellikle öndençekişli, önden çekiş’li şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı önden çekişli şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

öndençekişli (Yanlış kullanım)

önden çekiş’li (Yanlış kullanım)

önden çekişli ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Nürburgring’deki en hızlı önden çekişli otomobil unvanının artık yeni bir sahibi var.

Ön gösterim

Bir temsilin ilk oynanışı veya bir filmin ilk gösterimi, gala anlamına gelir. Bu kelime genellikle öngösterim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ön gösterim şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

öngösterim (Yanlış kullanım)

ön gösterim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çekimleri ve hazırlıkları biten filmin ön gösterim tarihi belli oldu.

Önlem almak

Kötü ve yanlış bir durumun ortaya çıkmasına engel olmak amacıyla hazırlık yapmak ve bu amacı gerçekleştirmek için birtakım çarelere başvurmak, tedbir almak anlamına gelir. Bu kelime genellikle önlemalmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı önlem almak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

önlemalmak (Yanlış kullanım)

önlem almak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sızıntıları durdurmadan, bir önlem almadan ne diye bütün kitapları, eşyaları taşıdık ki!” – Adalet Ağaoğlu

Önayak

Diğerlerine örnek olmak üzere bir işe ilk önce başlamak` anlamındaki önayak olmak deyiminde geçer anlamına gelir. Bu kelime genellikle ön ayak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı önayak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ön ayak (Yanlış kullanım)

önayak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ekrem daha önceden durumu annesine yazmış, bu hayırlı iş için önayak olmalarını istemiş.” – Ahmet Ümit

Öleyazma

Öleyazmak işi veya durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle öle yazma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı öleyazma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

öle yazma (Yanlış kullanım)

öleyazma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sıcaktan öleyazdı.

Ördekbaşı

Renk adları birleşik yazılır.  Bu kelime genellikle ördek başı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ördekbaşı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ördek başı (Yanlış kullanım)

ördekbaşı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ördekbaşı yeşili bir eşarp almak istiyorum.