Otoriter

Otoriteli, emretme, yaptırma gücüne sahip olan (kimse), otoriter anlamına gelir. Bu kelime genellikle otoruter şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı otoriter şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

otoruter (Yanlış kullanım)

otoriter ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Otoriter bir insan olduğu her halinden belli oluyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Öz güvenÖz güven Kişinin kendisine güvenmesi, saygı duyması veya kendinden emin olması durumunu tanımlayan öz […]
  • Ön gösterimÖn gösterim Bir temsilin ilk oynanışı veya bir filmin ilk gösterimi, gala anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Öz suÖz su Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvı, usare. Salgı ile oluşan ve içinde enzimler bulunan […]
  • On binlerceOn binlerce Pek çok, çok sayıda anlamına gelir. Bu kelime genellikle onbinlerce şeklinde yanlış […]
  • OksijenOksijen Simgesi O, atom sayısı 8, atom ağırlığı yaklaşık 16, yoğunluğu 1,105 olan, havada beşte bir […]
  • Öz saygıÖz saygı İnsanın kendine duyduğu saygı, onur, haysiyet, izzetinefis anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın