Özsever

Kendi benliğine bağlanan, hayran olan (kimse), narsist anlamına gelir. Bu kelime genellikle öz sever şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı özsever şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

öz sever (Yanlış kullanım)

özsever ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Özsever kişiliğin altında, paradoksal olarak derin bir kendine güvensizlik yatar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Öne sürmekÖne sürmek Birini ilk önce harekete geçmesi için önermek. İleri sürmek anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Öz saygıÖz saygı İnsanın kendine duyduğu saygı, onur, haysiyet, izzetinefis anlamına gelir. Bu kelime […]
  • OrkestraOrkestra Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu. Eski Yunan tiyatrolarında, sahne ve seyirciler […]
  • Öz suÖz su Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvı, usare. Salgı ile oluşan ve içinde enzimler bulunan […]
  • ÖgeÖge Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıştırıldığında da kendi başına anlam taşıyan parça, […]
  • On birliOn birli Dizeleri on bir heceli şiir. Bentleri on bir dizeden oluşan manzume. On bir dereceyle ayrılan […]

Yorum yapın