Pesketaryen

Balık veya diğer su ürünlerinin olduğu ancak diğer et türlerini tüketmeyen kişilere deniyor. anlamına gelir. Bu kelime genellikle peskataryen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pesketaryen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

peskataryen (Yanlış kullanım)

pesketaryen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Pesketaryenleri balık ve deniz ürünleri yiyebilen vejetaryenler olarak düşünebiliriz

Pafta

Bir bölgenin kadastro durumunu gösteren değişik malzemeler üzerine yapılmış parselleme çizgilerinin bütünü. Yivaçar. Süs için at takımlarına veya başka yerlere takılan metal pul veya çakılan iri başlı çivi. Büyük benek, leke. anlamına gelir. Bu kelime genellikle pafıta şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pafta şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pafıta (Yanlış kullanım)

pafta ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kayınbabası, paftanın üstüne eğilmişti o yağmurlu öğle sonrasında.” – İnci Aral

Panzehir

Zehrin etkisini ortadan kaldırabilme özelliği olan madde, antidot anlamına gelir. Bu kelime genellikle pan zehir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı panzehir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pan zehir (Yanlış kullanım)

panzehir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Eniştemiz zehriyle birlikte panzehrini de sunuyor, öyle ki tehlikesiz kalıyor.” – Abdülhak Şinasi Hisar

Paragraf

Düz yazıların kendi içinde satır başlarıyla ayrıldıkları bölümler. Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri. Çengel işareti. Bölüm anlamına gelir. Bu kelime genellikle parağraf şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı paragraf şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

parağraf(Yanlış kullanım)

paragraf ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Aynı paragraf başları, aynı satır aralıkları, eminim yazıldıkları daktilo bile aynıdır.” – Ahmet Ümit

Psikiyatr

Psikiyatri ile uğraşan uzman anlamına gelir. Bu kelime genellikle pisikiyatr, pisikiyatır şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı psikiyatr şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pisikiyatr (Yanlış kullanım

pisikiyatır (Yanlış kullanım)

psikiyatr ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Psikiyatri uzmanı veya bir diğer adı ile psikiyatr, bulunduğu kurumun genel çalışma prensiplerine uygun olarak hastaları tedavi eder.

Psikiyatrist

Psikiyatr anlamına gelir. Bu kelime genellikle monolokpsikiyatrist şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı psikiyatrist şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

psikiyatrist (Yanlış kullanım)

psikiyatrist ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Psikiyatrist uzmanlar ilaç değerlendirmelerinde bulunur ve riskleri değerlendirerek çözüm yolları arar.

Partisyon

Bir orkestra eserinde bölümlerin bütününü içine alan nota defteri anlamına gelir. Bu kelime genellikle partizyon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı partisyon şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

partizyon (Yanlış kullanım)

partisyon ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Konser için gerekli orkestra partisyonu hazırdı.

Pantufla

Abadan yapılmış terlik anlamına gelir. Bu kelime genellikle pandufla şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pantufla şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pandufla (Yanlış kullanım)

pantufla ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ayağındaki pantufla yırtılmak üzereydi.

Panikatak

Aşırı korku, heyecan dolayısıyla saldırgan, telaşlı davranışta bulunma veya içine kapanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle panik atak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı panikatak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

panik atak (Yanlış kullanım)

panikatak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Panikatak, bir an boyunca yaşanan korku nöbeti olarak tanımlanabilir.

Pratik

Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı. Kişide bir işi kolaylıkla yapabilme, bir şeyi uygulayabilme deneyimi, becerisi veya eğilimi bulunma. Uygulamalı. Uygulama. Bir şeyi yapma yöntemi veya biçimi, teamül. Sorunlara kolay ve hızlı çözüm bulan anlamına gelir. Bu kelime genellikle pıratik, piratik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pratik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pıratik(Yanlış kullanım)

piratik (Yanlış kullanım)

pratik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Çok görmüş halk adamlarına mahsus pratik bir zekâsı vardı.” – Reşat Nuri Güntekin