Paragraf

Düz yazıların kendi içinde satır başlarıyla ayrıldıkları bölümler. Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri. Çengel işareti. Bölüm anlamına gelir. Bu kelime genellikle parağraf şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı paragraf şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

parağraf(Yanlış kullanım)

paragraf ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Aynı paragraf başları, aynı satır aralıkları, eminim yazıldıkları daktilo bile aynıdır.” – Ahmet Ümit

Psikiyatr

Psikiyatri ile uğraşan uzman anlamına gelir. Bu kelime genellikle pisikiyatr, pisikiyatır şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı psikiyatr şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pisikiyatr (Yanlış kullanım

pisikiyatır (Yanlış kullanım)

psikiyatr ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Psikiyatri uzmanı veya bir diğer adı ile psikiyatr, bulunduğu kurumun genel çalışma prensiplerine uygun olarak hastaları tedavi eder.

Psikiyatrist

Psikiyatr anlamına gelir. Bu kelime genellikle monolokpsikiyatrist şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı psikiyatrist şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

psikiyatrist (Yanlış kullanım)

psikiyatrist ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Psikiyatrist uzmanlar ilaç değerlendirmelerinde bulunur ve riskleri değerlendirerek çözüm yolları arar.

Partisyon

Bir orkestra eserinde bölümlerin bütününü içine alan nota defteri anlamına gelir. Bu kelime genellikle partizyon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı partisyon şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

partizyon (Yanlış kullanım)

partisyon ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Konser için gerekli orkestra partisyonu hazırdı.

Pantufla

Abadan yapılmış terlik anlamına gelir. Bu kelime genellikle pandufla şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pantufla şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pandufla (Yanlış kullanım)

pantufla ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ayağındaki pantufla yırtılmak üzereydi.

Panikatak

Aşırı korku, heyecan dolayısıyla saldırgan, telaşlı davranışta bulunma veya içine kapanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle panik atak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı panikatak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

panik atak (Yanlış kullanım)

panikatak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Panikatak, bir an boyunca yaşanan korku nöbeti olarak tanımlanabilir.

Pratik

Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı. Kişide bir işi kolaylıkla yapabilme, bir şeyi uygulayabilme deneyimi, becerisi veya eğilimi bulunma. Uygulamalı. Uygulama. Bir şeyi yapma yöntemi veya biçimi, teamül. Sorunlara kolay ve hızlı çözüm bulan anlamına gelir. Bu kelime genellikle pıratik, piratik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pratik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pıratik(Yanlış kullanım)

piratik (Yanlış kullanım)

pratik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Çok görmüş halk adamlarına mahsus pratik bir zekâsı vardı.” – Reşat Nuri Güntekin

Problem

Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele. Sorun. Davranışları normal olmayan ve özel olarak eğitilmesi gereken (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle pıroblem şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı problem şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pıroblem(Yanlış kullanım)

problem✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu kız adeta problem çocuk.

Pekâlâ

Benzerlerinden aşağı olmayan. “Dediğin gibi olsun, öyle kabul edelim” anlamlarında bir söz, peki. Kesinlikle. Elbette. Çok iyi anlamına gelir. Bu kelime genellikle pekala, pek ala, pek âlâ şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pekâlâ şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pekala(Yanlış kullanım)

pek ala (Yanlış kullanım)

pek âlâ (Yanlış kullanım)

pekâlâ ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gece yarısını geçmiş olmasına rağmen, hiç olmazsa, arkadaşım pekâlâ beni bekleyebilirdi.” – Kemal Bilbaşar

Plebisit

Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama, halk oylaması anlamına gelir. Bu kelime genellikle pilebisit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı plebisit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pilebisit(Yanlış kullanım)

plebisit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Merdivenlerin rengi konusunda mahallede plesibit uygulanacağı duyuruldu.