Pekâlâ

Benzerlerinden aşağı olmayan. “Dediğin gibi olsun, öyle kabul edelim” anlamlarında bir söz, peki. Kesinlikle. Elbette. Çok iyi anlamına gelir. Bu kelime genellikle pekala, pek ala, pek âlâ şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pekâlâ şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pekala(Yanlış kullanım)

pek ala (Yanlış kullanım)

pek âlâ (Yanlış kullanım)

pekâlâ ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Gece yarısını geçmiş olmasına rağmen, hiç olmazsa, arkadaşım pekâlâ beni bekleyebilirdi.” – Kemal Bilbaşar

Plebisit

Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama, halk oylaması anlamına gelir. Bu kelime genellikle pilebisit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı plebisit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pilebisit(Yanlış kullanım)

plebisit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Merdivenlerin rengi konusunda mahallede plesibit uygulanacağı duyuruldu.

Püsküllü bela

Büyük sıkıntı, zarar veren kimse veya şey anlamına gelir. Bu kelime genellikle püsküllübela, püsgüllü bela şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı püsküllü bela şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

püsküllübela (Yanlış kullanım)

püsgüllü bela (Yanlış kullanım)

püsküllü bela ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Başıma püsküllü bela kesilen şemsiyeyi nerede unuttum, nerede bıraktımsa er geç gelip beni buldu.” – Salâh Birsel

Püskül

Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest saçak biçimindeki iplik demeti anlamına gelir. Bu kelime genellikle püsgül şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı püskül şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

püsgül (Yanlış kullanım)

püskül ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu.” – Ömer Seyfettin

Provoke

“Kışkırtmak” anlamındaki provoke etmek birleşik fiilinde geçen bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle provake şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı provoke şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

provake (Yanlış kullanım)

provoke ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kalabalık arasında insanları provoke etmek isteyenler olabilir.

Parlamenter

Milletvekili. Parlamentoya dayanan, parlamento ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle parlementer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı parlamenter şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

parlementer (Yanlış kullanım)

parlamenter ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Parlamenter hükümet sisteminde yasama ve yürütme organları arasında işbirliği vardır.

Pandemi

Bir hastalığın bir kıta ya da birkaç ülke üzerinde aynı anda yaygın şekilde görülmesi, büyük salgın anlamına gelir. Bu kelime genellikle pandami şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı pandemi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pandami (Yanlış kullanım)

pandemi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Korona virüsü kaynaklı Covid-19 hastalığı, 11 Mart tarihi itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi.

Provokatör

Kışkırtmacı anlamına gelir. Bu kelime genellikle provakatör şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı provokatör şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

provakatör(Yanlış kullanım)

provokatör✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Terör saldırısının ardından devam eden soruşturma kapsamında 9 provokatör gözaltına alındı.

Psikolog

Ruh bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle pisikolog şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı psikolog şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pisikolog (Yanlış kullanım)

psikolog✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Âdeta mükemmel bir psikolog gibi Nihat’ın zaaflarıyla mücadele etti.” – Peyami Safa

Patolojik

Patoloji ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle patalojik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı patolojik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

patalojik (Yanlış kullanım)

patolojik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Alınan biyopsi patolojik incelemeye gönderildi.