Medinelilere

Medine şehrinde yaşayan insanlara Medineli denir. Bu kelime bu şehirde yaşayan insanlara anlamına gelir.  Bu kelime genellikle Medineliler’e şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Medinelilere şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Medineliler’e (Yanlış kullanım)

Medinelilere ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Peygamberimizin Medinelilere islamiyeti anlatmak için gönderdiği ilk öğretmen Mus’ab b. Umeyr (ra)’dır.

Yaşarcasına

“-casına/-cesine” kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe “gibi” anlamı katar. “Siler-cesine” kelimesindeki “-er” ve “seviyormuş-çasına” kelimesindeki “-mış” ekleri, sıfat-fiil ekidir.  Sonuç olarak “-casına” eki hem isme hem fiile eklenmez. İsimlere ve fiilimsilere eklenir. Silercesine kelimesi yaşıyor gibi anlamına gelir. Bu kelime genellikle yaşar casına şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yaşarcasına şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yaşar casına (Yanlış kullanım)

yaşarcasına ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Olayı, sanki tekrar yaşarcasına anlatıyordu.

Anlamışçasına

“-casına/-cesine” kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe “gibi” anlamı katar. “Siler-cesine” kelimesindeki “-er” ve “seviyormuş-çasına” kelimesindeki “-mış” ekleri, sıfat-fiil ekidir.  Sonuç olarak “-casına” eki hem isme hem fiile eklenmez. İsimlere ve fiilimsilere eklenir. Anlamışcasına kelimesi anlamış gibi anlamına gelir. Bu kelime genellikle anlamış çasına şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı anlamışçasına şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

anlamış çasına (Yanlış kullanım)

anlamışçasına ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Her şeyi anlamışçasına yüzümüze baktı.

Silercesine

“-casına/-cesine” kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe “gibi” anlamı katar. “Siler-cesine” kelimesindeki “-er” ve “seviyormuş-çasına” kelimesindeki “-mış” ekleri, sıfat-fiil ekidir.  Sonuç olarak “-casına” eki hem isme hem fiile eklenmez. İsimlere ve fiilimsilere eklenir. Silercesine kelimesi siler gibi anlamına gelir. Bu kelime genellikle siler cesine şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı silercesine şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

siler cesine (Yanlış kullanım)

silercesine ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Masayı silercesine yaptı ve mutfaktan çıktı.

Düşmancasına

“-casına/-cesine” kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe “gibi” anlamı katar. “Siler-cesine” kelimesindeki “-er” ve “seviyormuş-çasına” kelimesindeki “-mış” ekleri, sıfat-fiil ekidir.  Sonuç olarak “-casına” eki hem isme hem fiile eklenmez. İsimlere ve fiilimsilere eklenir. Düşmancasına kelimesi düşman gibi anlamına gelir. Bu kelime genellikle düşman casına şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı düşmancasına şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

düşman casına (Yanlış kullanım)

düşmancasına ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bana düşmancasına bakıyordu.

Gazete Kupürü

Gazete kupürü gazetelerden kesilen bölüm, gazete kesiği anlamına gelir. Bu kelime genellikle Gazete Kupür’ü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Gazete Kupürü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Gazete Kupür’ü (Yanlış kullanım)

Gazete Kupürü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Topladığı gazete kupürlerini özenle saklıyordu.

Hürriyet Gazetesi

Hürriyet, 1948`de Sedat Simavi tarafından kurulmuş olan ve şu anda Doğan Grubu’na bağlı olarak yayım yapan günlük gazetedir. Sedat Simavi tarafından 1 mayıs 1948’de yayımlanmaya başlandı. Sedat Simavi’nin 1953`te ölmesinden sonra yönetimi ortaklaşa üstlenen oğulları Haldun Simavi ve Erol Simavi döneminde de aynı çizgiyi sürdürdü. İlk renkli fotoğrafı basmak, ilk seri ilanı yayımlamak gibi fark yaratan uygulamalarla okurun dikkatini çeken Hürriyet, Türkiye’de, yüksek tirajlı halk gazetesi kavramının içini doldurdu. Bu kelime genellikle Hürriyet Gazete’si şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Hürriyet Gazetesi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Hürriyet Gazete’si (Yanlış kullanım)

Hürriyet Gazetesi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hürriyet Gazetesi’nin her ayın ikinci ve son cuması çıkan teknoloji konulu eki. 2002 yılı Kasım ayında yayın hayatına başlamıştır.

Kumbara

Kumbara metalden, topraktan ya da plastikten yapılmış, para biriktirmek için kullanılan, içine bozuk ya da kâğıt para atmaya yarayan bir deliği bulunan küçük kaptır. Eski kullanımı humbara şeklindedir. Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle kunbara şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kumbara şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kunbara (Yanlış kullanım)

kumbara ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Babasından aldığı bozuk parayı büyük bir mutlulukla kumbarasına attı. Hayalinde ki bisikleti almaya bir adım daha yaklaşmıştı.

Defnedilmek

Defnedilmek kelimesi nesnesiz (nesne almayan) eylemdir. (ölü) gömülmek anlamında kullanılır. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle defin edilmek, defne dilmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı defnedilmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

defin edilmek (Yanlış kullanım)

defne dilmek (Yanlış kullanım)

defnedilmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Şehid olan askerler cuma günü defnedildi.

Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı, İstanbul Sarayburnu’nda, Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydır. Bir zamanlar içinde 4.000’e yakın insan yaşamıştır. Bu kelime genellikle Topkapısarayı. topkapı saray’ı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Topkapı Sarayı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Topkapısarayı (Yanlış kullanım)

topkapı saray’ı (Yanlış kullanım)

Topkapı Sarayı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Topkapı Sarayı Müzesi I. Avlusu’nda yer alan Aya İrini Müzesi ziyarete açılmıştır.