Hamilikart

Tavsiye edildiği üzerinde yazılı olan kartı, pusulayı taşıyan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle hamili kart şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hamilikart şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hamili kart (Yanlış kullanım)

hamilikart ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hamilikart sahibi yakınımdır.

Keyfiyet

Nitelik, durum anlamına gelir. Bu kelime genellikle keyfiyyet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı keyfiyet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

keyfiyyet (Yanlış kullanım)

keyfiyet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Böyle bir keyfiyet vukuunda, akıbetiniz mutlaka ölüm olacaktır.” – Attila İlhan

Kovmak

Kovalamak, sert veya küçük düşürücü sözlerle gitmesini söylemek, savmak, defetmek, bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak, işine son vermek, görevinden atmak, uzaklaştırmak, varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, gözetmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle govmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kovmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

govmak (Yanlış kullanım)

kovmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sıra, saygı kovarak yetişmiş bütün efendiler, Türkiye’nin bütün Avrupa görmüşleri ona kızar, onu küçük düşürmeye çalışır.” – Memduh Şevket

Tabi

Bağımlı anlamına gelir. Bu kelime genellikle tabii şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı tabi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tabii (Yanlış kullanım)

tabi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sanki bütün kamara, bütün halk, onlara tabi, onlara mahkûmdu.” – Peyami Safa

Mütehassıs

Uzman anlamına gelir. Bu kelime genellikle mütahassıs şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mütehassıs şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mütahassıs (Yanlış kullanım)

mütehassıs ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mütehassıs hekim hastalığımı teşhis edip hemen tedaviye başladı.

Melâmet

Kınama, azarlama, çıkışma anlamına gelir. Bu kelime genellikle melanet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı melamet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

melanet (Yanlış kullanım)

melamet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ben melamet hırkasını
Kendim giydim eynime – Nesimi

İrtifa

Yükseklik, yükselti anlamına gelir. Bu kelime genellikle intifa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı irtifa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

intifa (Yanlış kullanım)

irtifa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir binanın hiçbir tesirle yıkılmasa yalnız irtifası yüzünden çökebileceği niçin hatırına gelmiyor?” – Necip Fazıl Kısakürek

Buhran

Bunalım, bunluk, kriz anlamına gelir. Bu kelime genellikle burhan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı buhran şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

burhan (Yanlış kullanım)

buhran ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Üç gecedir gelmiyor, o kadar buhran içindeyim ki.” – Peyami Safa

Kayyum

Cami hademesi, belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle kayyım şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kayyum şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kayyım (Yanlış kullanım)

kayyum ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atandı.

Kefalet

Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik anlamına gelir. Bu kelime genellikle kefaret şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kefalet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kefaret (Yanlış kullanım)

kefalet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“O zamanlarda her sene kefaletleri yüzünden bin lira, iki bin lira ödemek mecburiyetinde kalınmış.” – Abdülhak Şinasi Hisar