Binbir zahmetle

Büyük zorlukla anlamına gelir. Bu kelime genellikle bin bir zahmetle şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı binbir zahmetle şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

bin bir zahmetle (Yanlış kullanım)

binbir zahmetle ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Binbir zahmetle kazandıkları elinden uçup gitmişti.

Allahutaala

Yüce Tanrı, ulu Allah anlamına gelir. Bu kelime genellikle Allahuteala, Allahu teala, Allahu taala şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Allahutaala şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Allahuteala (Yanlış kullanım)

Allahu teala (Yanlış kullanım)

Allahu taala (Yanlış kullanım)

Allahutaala ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Allahutaala’nın feyzleri, nimetleri, ihsanları, yani iyilikleri, her an, insanların iyisine, kötüsüne, herkese gelmektedir.

Allahualem

“Tanrı en iyisini bilir” anlamında kullanılan bir söz. “Galiba” anlamında kullanılan bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle Allahu alem şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Allahualem şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Allahu alem (Yanlış kullanım)

Allahualem ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Allahualem,bu yaz çok sıcak olacak.

Kadir Gecesi

Kur’an indirilmeye başlandığı için kutsal sayılan ramazan ayının yirmi yedinci gecesi anlamına gelir. Bu kelime genellikle Kadir gecesi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Kadir Gecesi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Kadir gecesi (Yanlış kullanım)

Kadir Gecesi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kadir Gecesi, çok geniş bir coğrafya üzerinde yaşam süren müminlerin Allahutaala katındaki derecesini yükselten ehemmiyetli bir gecedir.

Batı Bloku

Batı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturduğu blok anlamına gelir. Bu kelime genellikle Batı bloku şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Batı Bloku şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Batı bloku(Yanlış kullanım)

Batı Bloku ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Truman Doktrini, Marshall Planı ve Kuzey Atlantik Paktı’nın (NATO) kurulmasıyla Batı Bloku yapılanmaya başlamıştır.

Püskül

Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest saçak biçimindeki iplik demeti anlamına gelir. Bu kelime genellikle püsgül şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı püskül şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

püsgül (Yanlış kullanım)

püskül ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu.” – Ömer Seyfettin

Kadirbilmez

Değerbilmez anlamına gelir. Bu kelime genellikle kadir bilmez şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kadirbilmez şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kadir bilmez (Yanlış kullanım)

kadirbilmez ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Üstelik bu kısa, kadirbilmez ömrün böyle bir sanı olmadan geçirilebileceğine de inanmıyordu.” – Reha Mağden

Camgüzeli

Evlerde süs olarak yetiştirilen, pembe, kırmızı çiçekler açan bir tür kına çiçeği (Impatiens sultanı) anlamına gelir. Bu kelime genellikle cam güzeli şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı camgüzeli şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

cam güzeli (Yanlış kullanım)

camgüzeli ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Camgüzeli bahara hoş geldin dercesine coşmuştu.

Kadirbilir

Değerbilir anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle kadir bilir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kadirbilir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kadir bilir (Yanlış kullanım)

kadirbilir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bundan sonra tek duası kadirbilir bir insanla ömrünü paylaşmaktı.

Fiili bozuk

Ahlakça düşük (kimse) anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle fiğili bozuk, fiilibozuk şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fiili bozuk şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fiğili bozuk (Yanlış kullanım)

fiilibozuk (Yanlış kullanım)

fiili bozuk ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fiili bozuk insan, topluma aykırı, toplumun değer yargılarına ters tutumlar, davranışlar içinde olan insandır.