Kör ocak

Çocuksuz aile anlamına gelir. Bu kelime genellikle körocak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kör ocak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

körocak(Yanlış kullanım)

kör ocak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ya evlat bir, ya ocak kör (gerek).

Karabuğday

Karabuğdaygillerden, tohumları için yetiştirilen, bir yıllık bitki (Fagopyrum) anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara buğday şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karabuğday şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kara buğday(Yanlış kullanım)

karabuğday✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karabuğday rengindeki esmer simasının üzerinde bir çift duru bakışlı güvela gözleri vardı.” – Ercüment Ekrem Talu

Kara boya

Sülfürik asit anlamına gelir. Bu kelime genellikle karaboya şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kara boya şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karaboya(Yanlış kullanım)

kara boya✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Anadolu’da ‘karaboya, saçıkara, saçıkıvrız, şıbılık’ olarak adlandırılan ve demir noksanlıklarının giderilmesinde en çok kullanılan demirli gübre demir sülfattır.

Karabiber

Karabibergillerin örnek bitkisi olan, zeytinsi, meyvelerin taneleri yuvarlak, yaprakları kalp biçiminde, tırmanıcı bir bitki (Piper nigrum). Bu bitkinin baharat olarak kullanılan kuru ve siyah tanesi. Bu tanelerin kurutulup öğütülmesiyle yapılan toz. Sevimli ve ufak tefek esmer güzeli anlamına gelir. Bu kelime genellikle kara biber şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karabiber şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kara biber(Yanlış kullanım)

karabiber✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yemeğe karabiber atmayı ihmal etme.

Karabatak

Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu (Phalacrocorax). Argoda borcunu ödemeyen kimse anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle kara batak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karabatak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kara batak(Yanlış kullanım)

karabatak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karabatak, her deniz kıyısında, göl ve ırmakta görülebilir.

Kara yüzlü

Suçlu, lekeli, günahkâr anlamına gelir. Bu kelime genellikle karayüzlü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kara yüzlü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karayüzlü(Yanlış kullanım)

kara yüzlü✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Benim gibi bir kara yüzlü, nasıl ailesinin yüzüne bakabilir ki?

Kelamıkibar

Özdeyiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle kelamı kibar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kelamıkibar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kelamı kibar(Yanlış kullanım)

kelamıkibar✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kelamıkibar, yahut büyüklerin sözleri, hem hayat tecrübesi hem de düşünce zenginliği veren, nadide sözlerdir.

Karnıkara

Börülce anlamına gelir. Bu kelime genellikle karnı kara şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karnıkara şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karnı kara(Yanlış kullanım)

karnıkara✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Karnıkara olarak da bilinen börülce en doyurucu bakliyatlardandır.

Karıncayiyen

Karıncayiyengillerden, Avustralya’da yaşayan, karıncayla beslenen bir tür memeli, karıncakuşu (Echidna acule ata) anlamına gelir. Bu kelime genellikle karınca yiyen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karıncayiyen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karınca yiyen(Yanlış kullanım)

karıncayiyen✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yakalı karıncayiyen tipik bir Güney Amerika türüdür.

Karıncaezmez

Çok merhametli, ince duygulu (kimse), karıncaincitmez. Yavaş hareket eden anlamına gelir. Bu kelime genellikle karınca ezmez şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı karıncaezmez şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

karınca ezmez(Yanlış kullanım)

karıncaezmez✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Onu tanıyanlar şu konuda hemfikirdi: Karıncaezmez ve değerbilir bir insandı.