Başmekân

Asıl yer, en önemli yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş mekân, başmekan, baş mekan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başmekân şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş mekân (Yanlış kullanım)

başmekan (Yanlış kullanım)

baş mekan (Yanlış kullanım)

başmekân ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sahneye koyma güçlükleri yaşanmaması için Alâiye’nin Kızıl Kule’sini başmekân olarak tasarlamıştım.” – Cahit Uçuk

Başvekâlet

Başbakanlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş vekâlet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı başvekâlet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

baş vekâlet (Yanlış kullanım)

başvekâlet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Başvekâlet teşkilâtı bir müsteşarın idaresi altında yönetilmektedir.

Panzehir

Zehrin etkisini ortadan kaldırabilme özelliği olan madde, antidot anlamına gelir. Bu kelime genellikle pan zehir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı panzehir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pan zehir (Yanlış kullanım)

panzehir ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Eniştemiz zehriyle birlikte panzehrini de sunuyor, öyle ki tehlikesiz kalıyor.” – Abdülhak Şinasi Hisar

İrsî

Kalıtımsal anlamına gelir. Bu kelime genellikle irsî, ırsî, ırsi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı irsî şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

irsî (Yanlış kullanım)

ırsî (Yanlış kullanım)

ırsi (Yanlış kullanım)

irsî ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hastalığının irsî olduğunu öğrenmesi, çocukları için telaşlanmasına neden oldu.

Seneidevriye

Yıl dönümü anlamına gelir. Bu kelime genellikle senei devriye, seneyi devriye, seneyidevriye şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı seneidevriye şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

senei devriye (Yanlış kullanım)

seneyi devriye (Yanlış kullanım)

seneyidevriye (Yanlış kullanım)

seneidevriye ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dedemin seneidevriyesinde mezarını ziyaret edip, dualar okudum.

İnfiale kapılmak

Kızgınlık, öfke duymak anlamına gelir. Bu kelime genellikle infiğale kapılmak, infaale kapılmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı infiale kapılmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

infiğale kapılmak (Yanlış kullanım)

infaale kapılmak (Yanlış kullanım)

infiale kapılmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kendisine söylenenleri duyunca infiale kapıldı.

İnfial

Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma. Herhangi bir şeyden etkilenme. Edilgi anlamına gelir. Bu kelime genellikle infiğal, infaal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı infial şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

infiğal (Yanlış kullanım)

infiaal (Yanlış kullanım)

infial ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kim oldu sebep bu infiâle? (Muallim Nâci).

Kolajen

Hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, lif ve eklemleri oluşturan protein anlamına gelir. Bu kelime genellikle kolojen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kolajen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

kolojen (Yanlış kullanım)

kolajen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Vücudumuzda en fazla bulunan protein kolajendir.

Yıl dönümü

Herhangi bir olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni bir yılın başladığı gün, seneidevriye anlamına gelir. Bu kelime genellikle yıldönümü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yıl dönümü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yıldönümü (Yanlış kullanım)

yıl dönümü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir yıl dönümü akşamı ufak köşkün önünde oturuyorduk.” – Falih Rıfkı Atay

Rafineri

Arıtımevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle rafinari şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı rafineri şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

rafinari (Yanlış kullanım)

rafineri ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İzmit Rafinerisi, 1961 yılında 1 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesi ile üretime başlamıştır.