Ne fark eder?

Ses olayı olmayan birleşik fiiller ayrı yazılır. “Değişen ne olacak?” yada “değişen bir şey olacak mı?” anlamında soru cümlesidir. Bu kelime genellikle Ne farkeder? şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Ne fark eder? şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Ne farkeder? (Yanlış kullanım)

Ne fark eder? ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bunca acıdan sonra gelip gelmemen ne fark eder?

Ruh bilimi

Duyum, heyecan, düşünme vb. olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji anlamına gelir. Bu kelime genellikle ruhbilimi, ruh bilim’i şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ruh bilimi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ruhbilimi (Yanlış kullanım)

ruhbilim’i (Yanlış kullanım)

ruh bilimi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eğitimini ruh bilimi üzerine almayı düşünüyordu.

Yara bere

Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük. Herhangi bir şeyde görülen çizik, ezik anlamına gelir. Bu kelime genellikle yarabere şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yara bere şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

yarabere (Yanlış kullanım)

yara bere ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Üstü başı parça parça, vücudu yara bere içinde fakat gözleri bakıyor ve ağzı gülüyor gibi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yaradan’a kurban (olayım)

Bir şeye hayran kalındığında söylenen bir söz anlamına gelir. Bu kelime genellikle Yaradana kurban (olayım), yaradana kurban (olayım)  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Yaradan’a kurban (olayım) şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Yaradana kurban (olayım) (Yanlış kullanım)

yaradana kurban (olayım) (Yanlış kullanım)

Yaradan’a kurban (olayım) ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Maşallah` şu güzelliğe bak Ruhsar, Yaradan’a kurban olayım.” – Attila İlhan

Zar zor

Güçlükle anlamına gelir. Bu kelime genellikle zarzor  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı zar zort şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

zarzor (Yanlış kullanım)

zar zor ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Liseyi zar zor bitirmiş, uyduruk işlerde yıllarca sürünmüştü.” – Sulhi Dölek

Yaradan’a sığınıp

Bütün gücünü kullanarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle Yaradana sığınıp, yaradana sığınıp  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Yaradan’a sığınıp şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Yaradana sığınıp (Yanlış kullanım)

yaradana sığınıp (Yanlış kullanım)

Yaradan’a sığınıp ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yaradan’a sığınıp Osmanlı tokadını çarptık mı adamı lobut yemişe çeviren biz değil miydik?” – Attila İlhan

Gayet

Pek, çok, pek çok, aşırı bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle geyet  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı gayet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

geyet (Yanlış kullanım)

gayet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Soframızda gayet samimi birkaç misafirimiz bulunur.” – Aka Gündüz

Akdeniz foku

Akdeniz foku, fokgiller familyasından yeryüzünde sadece doğu Akdeniz sahilleri ile Batı Afrika’nın bir tek sahilinde yaşayan fok türü anlamına gelir. Bu kelime genellikle Akdeniz Foku şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Akdeniz foku şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Akdeniz Foku (Yanlış kullanım)

Akdeniz foku ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Akdeniz foku Türkiye karasularında yaşayan fok türüdür.

Mabeyinci

Osmanlı Devleti’nde padişahların dışarıyla olan ilişkilerine bakan, buyruklarını ilgililere bildiren, bazı kişilerin dileklerini kendisine ileten görevli anlamına gelir. Bu kelime genellikle mabeynci şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mabeyinci şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mabeynci (Yanlış kullanım)

mabeyinci ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Büyükannem serasker kapısına, mabeyincilerin konaklarına giderek ağlayıp sızlıyormuş.” – Reşat Nuri Güntekin

Mabude

Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, ilahe, tapınırcasına sevilen kadın, sevgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle mağbude şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mabude şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mağbude (Yanlış kullanım)

mabude ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sevdiği kadını adeta mabude gibi görüyor, ona olan hayranlığını her an dile getiriyordu.