Tiksinti

Tiksinmek eylemi, tiksinme anlamına gelir. Bu kelime genellikle tiskinti şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı tiksinti şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

tiskinti (Yanlış kullanım)

tiksinti ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fare gördüğüm zaman tiksiniyorum. O yere bir daha giremiyorum.

İnşallah

Tanrı uygun görürse, Tanrı isterse”, dilerim ki anlamında bir isteğin gerçekleşmesi dileğini anlatan ünlemdir. Bu kelime genellikle inşalla, işallah şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı inşallah şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

inşalla (Yanlış kullanım)

işallah (Yanlış kullanım)

inşallah ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İnşallah bir gün bende Konya’ya gidip Mevlana türbesinde namaz kılacağım.

Mobilya

Oturulan, yemek yenilen, çalışılan ve yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyanın ortak adıdır.
İtalyancadan dilimize geçen bu kelime genellikle mobilye şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı mobilya şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mobilye (Yanlış kullanım)

mobilya ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sipariş edilen mobilyaların düğünden önce elimize geçmesi gerekiyor.

Portakal

Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde bol yetiştirilen, genellikle boyu 3–4 metre olan, çok dallı, yaprakları sert, irice, dayanıklı ve düz kenarlı, değerli bir meyve ağacıdır. Bu ağacın kabuğu biraz pütürlü, kırmızıya çalan sarı renkli, toparlak ya da söbe, içi sarımtırak renkli ve dilimli, bol sulu meyvesine de portakal denilir. Bu kelime genellikle portekal şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı portakal şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

portekal (Yanlış kullanım)

portakal ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Canım şöyle sulu sulu portakal çekti. Marketten alalım.

Terfi Etmek

(görevli için) bir üst dereceye, bir üst rütbeye yükselmek anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle terfi almak şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı terfi etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

terfi almak (Yanlış kullanım)

terfi etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Azimli bir çalışan olduğu için kısa sürede terfi etti.

Etobur

Etçil, et yiyen hayvanlar için kullanılır. Bu kelime genellikle etöbur şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı etobur şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

etöbur (Yanlış kullanım)

etobur ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aslan etobur bir hayvandır.

Garaj

Genellikle otomobil, vagon, motosiklet gibi taşıtların konulduğu kapalı yer, otomobil, otobüs gibi taşıtların bakımlarının ve onarımlarının yapıldığı yer anlamlarında kullanılır. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime genellikle garaş şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı garaj şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

garaş (Yanlış kullanım)

garaj ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Arabayı garaja çekelim. Dışarda kalınca içim rahat etmiyor.

Şimendifer

Demiryolu anlamında kullanılır. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime genellikle şömendifer şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı şimendifer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

şömendifer (Yanlış kullanım)

şimendifer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Millî ile Dekuri şimendifer hattının cenubunda kalmıştır.” -Ziya Gökalp

Mandolin

Aynı değerde ikişer ikişer dizilmiş dört çift teli bulunan, kısa saplı, genellikle bir mızrapla çalınan çalgıya verilen isimdir. İtalyancadan dilimize geçen bu kelime genellikle mondalin şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı mandolin şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mondalin (Yanlış kullanım)

mandolin ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Akademide mandolin çalmayı öğrendim. Benim için en uygun müzik aleti mandolinmiş.

Göz göz

Üzerinde birçok delik, boşluk bulunan anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle gözgöz şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı göz göz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

gözgöz (Yanlış kullanım)

göz göz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Muhallebiyi yaparken göz göz olunca altını kısıp pişmeye bırakın. Daha sonra altını kapatın.