Afyonkarahisar

Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan illerinden biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle Afyon karahisar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Afyonkarahisar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Afyon karahisar (Yanlış kullanım)

Afyonkarahisar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Afyonkarahisar, mermercilik ve gıda sektöründe Türkiye içinde ve dışında isim yapmıştır.

Lateks

Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu anlamına gelir. Bu kelime genellikle latex şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı lateks şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

latex (Yanlış kullanım)

lateks ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Lateks alerjisi, alerjik yapılı kişilerde oluşan bir reaksiyondur. Eğer bir kişinin latekse karşı alerjisi varsa diğer lastik ürünlerine de alerjisi olabilir.

Testosteron

Erkek cinsiyet hormonu anlamına gelir. Bu kelime genellikle testesteron şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı testosteron şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

testesteron (Yanlış kullanım)

testosteron ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Testosteron, vücudunuzun en çok ihtiyaç duyduğu hayati hormonlardan biridir.

Teamül

Bir yerde öteden beri olagelen davranış, tepkime, iş, davranış anlamına gelir. Bu kelime genellikle temayül şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teamül şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

temayül (Yanlış kullanım)

teamül ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ekseriya gelen ecnebiler ve Hristiyanlar teamül olarak ayrı bir yerde ve hürmeten ayakta durup ayini seyrederlerdi.” – Asaf Halet Çelebi

Temayül

Bir tarafa eğilme, meyletme, bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma anlamına gelir. Bu kelime genellikle temayul şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı temayül şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

temayul (Yanlış kullanım)

temayül ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Yarının siyasetine yol açan fikirler, temayüller ilk önce bunlar arasında kaynaşır.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Mabet

Tapınak, özel bir konuda, sevgi ve saygı ile bağlanmanın ortaya konulduğu yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle mağbet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı mabet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mağbet (Yanlış kullanım)

mabet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bütün mabetler içinde güneşten ilk ışık alan camidir.” – Ahmet Haşim

Malum

Bilinen, belli anlamına gelir. Bu kelime genellikle mağlum şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı malum şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

mağlum (Yanlış kullanım)

malum ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Balkan Harbi’nin fecaatlerinden sonraki hadiseler de malumunuzdur.” – Etem İzzet Benice

Latif

Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle latüf şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı latif şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

latüf (Yanlış kullanım)

latif ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu latif yere rüzgâr nüfuz edemez, güneyin kızgın ateşi orayı yakamazdı.” – Halide Edip Adıvar

Güneybatı

Güneyle batı arasındaki yön anlamına gelir. Bu kelime genellikle güney batı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı güneybatı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

güney batı (Yanlış kullanım)

güneybatı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aldıkları ev güneybatı yönünde.

Adıyaman

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri anlamına gelir. Bu kelime genellikle Adı yaman şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Adıyaman şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Adı yaman (Yanlış kullanım)

Adıyaman ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Adıyaman görmek istediğim şehirler arasındadır.