Paniğe kapılmak

Çok korkmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle panikolmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı paniğe kapılmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

panikolmak (Yanlış kullanım)

paniğe kapılmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Otobüsün tekeri patlayınca yolcular paniğe kapıldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Püsküllü belaPüsküllü bela Büyük sıkıntı, zarar veren kimse veya şey anlamına gelir. Bu kelime genellikle püsküllübela, […]
  • ParlamenterParlamenter Milletvekili. Parlamentoya dayanan, parlamento ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime […]
  • PüskülPüskül Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest saçak biçimindeki iplik demeti […]
  • PsikologPsikolog Ruh bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle pisikolog şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • ProvokatörProvokatör Kışkırtmacı anlamına gelir. Bu kelime genellikle provakatör şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • PersonelPersonel Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü. Devlet ve diğer kamu […]

Yorum yapın