Paniğe kapılmak

Çok korkmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle panikolmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı paniğe kapılmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

panikolmak (Yanlış kullanım)

paniğe kapılmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Otobüsün tekeri patlayınca yolcular paniğe kapıldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • PatolojikPatolojik Patoloji ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle patalojik şeklinde yanlış […]
  • PerspektifPerspektif Görünge, bakış açısı, nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı anlamına […]
  • PersonelPersonel Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü. Devlet ve diğer kamu […]
  • PisuvarPisuvar Genel tuvaletlerde erkeklerin kullandığı, duvar kenarına yerleştirilmiş sidiklik anlamına […]
  • Peşin HükümlüPeşin Hükümlü Bir konu ile alakalı olarak düşünmeye ve araştırmaya gerek görmeden, elinde bir delil-kanıt […]
  • ParalelParalel Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi, mütevazi anlamına […]

Yorum yapın