Plebisit

Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama, halk oylaması anlamına gelir. Bu kelime genellikle pilebisit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı plebisit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pilebisit(Yanlış kullanım)

plebisit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Merdivenlerin rengi konusunda mahallede plesibit uygulanacağı duyuruldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • PartisyonPartisyon Bir orkestra eserinde bölümlerin bütününü içine alan nota defteri anlamına gelir. Bu kelime […]
  • PantuflaPantufla Abadan yapılmış terlik anlamına gelir. Bu kelime genellikle pandufla şeklinde yanlış […]
  • PanikatakPanikatak Aşırı korku, heyecan dolayısıyla saldırgan, telaşlı davranışta bulunma veya içine […]
  • PratikPratik Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı. Kişide bir işi kolaylıkla yapabilme, bir şeyi […]
  • ProblemProblem Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele. Sorun. Davranışları normal […]
  • Püsküllü belaPüsküllü bela Büyük sıkıntı, zarar veren kimse veya şey anlamına gelir. Bu kelime genellikle püsküllübela, […]

Yorum yapın