Problem

Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele. Sorun. Davranışları normal olmayan ve özel olarak eğitilmesi gereken (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle pıroblem şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı problem şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

pıroblem(Yanlış kullanım)

problem✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu kız adeta problem çocuk.


Diğer Doğru Yazımlar

  • ParlamenterParlamenter Milletvekili. Parlamentoya dayanan, parlamento ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime […]
  • PratikPratik Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı. Kişide bir işi kolaylıkla yapabilme, bir şeyi […]
  • PartisyonPartisyon Bir orkestra eserinde bölümlerin bütününü içine alan nota defteri anlamına gelir. Bu kelime […]
  • PanikatakPanikatak Aşırı korku, heyecan dolayısıyla saldırgan, telaşlı davranışta bulunma veya içine […]
  • PantuflaPantufla Abadan yapılmış terlik anlamına gelir. Bu kelime genellikle pandufla şeklinde yanlış […]
  • PekâlâPekâlâ Benzerlerinden aşağı olmayan. "Dediğin gibi olsun, öyle kabul edelim" anlamlarında bir söz, […]

Yorum yapın