Püsküllü bela

Büyük sıkıntı, zarar veren kimse veya şey anlamına gelir. Bu kelime genellikle püsküllübela, püsgüllü bela şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı püsküllü bela şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

püsküllübela (Yanlış kullanım)

püsgüllü bela (Yanlış kullanım)

püsküllü bela ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Başıma püsküllü bela kesilen şemsiyeyi nerede unuttum, nerede bıraktımsa er geç gelip beni buldu.” – Salâh Birsel


Diğer Doğru Yazımlar

  • ProfesörProfesör Üniversitelerde ve yüksekokullarda ders veren en yüksek aşamalı öğretim üyesidir. Bu kelime […]
  • PüskülPüskül Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest saçak biçimindeki iplik demeti […]
  • ParlamenterParlamenter Milletvekili. Parlamentoya dayanan, parlamento ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime […]
  • ProvokatörProvokatör Kışkırtmacı anlamına gelir. Bu kelime genellikle provakatör şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • PartisyonPartisyon Bir orkestra eserinde bölümlerin bütününü içine alan nota defteri anlamına gelir. Bu kelime […]
  • PantuflaPantufla Abadan yapılmış terlik anlamına gelir. Bu kelime genellikle pandufla şeklinde yanlış […]

Yorum yapın