Rafineri

Arıtımevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle rafinari şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı rafineri şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

rafinari (Yanlış kullanım)

rafineri ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İzmit Rafinerisi, 1961 yılında 1 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesi ile üretime başlamıştır.

Resmigeçit

Geçit töreni anlamına gelir. Bu kelime genellikle resmi geçit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı resmigeçit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

resmi geçit (Yanlış kullanım)

resmi geçid (Yanlış kullanım)

resmigeçit ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Eğri kılıcının kabzasına dayanmış, süvarilerin resmigeçidine bakıyor.” – Falih Rıfkı Atay

Risk

Zarara uğrama tehlikesi, riziko anlamına gelir. Bu kelime genellikle riks şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı risk şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

riks (Yanlış kullanım)

risk ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Böyle bir riske neden atılsınlar ki?” – Ahmet Ümit

Radyasyon

Işınım anlamına gelir. Bu kelime genellikle radyosyon şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı radyasyon şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

radyosyon (Yanlış kullanım)

radyasyon ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Radyasyon kaynağından uzaklaşmak radyasyondan korunmanın en etkin ve en kolay metodlarından biridir.

Reasürans

İkili sigorta anlamına gelir. Bu kelime genellikle resürans şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı reasürans şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

resürans(Yanlış kullanım)

reasürans✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Reasürans sayesinde, sigorta şirketleri, kendi mali kapasitelerinin çok üzerindeki risklere teminat verebilir.

Ruh bilimi

Duyum, heyecan, düşünme vb. olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji anlamına gelir. Bu kelime genellikle ruhbilimi, ruh bilim’i şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ruh bilimi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ruhbilimi (Yanlış kullanım)

ruhbilim’i (Yanlış kullanım)

ruh bilimi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eğitimini ruh bilimi üzerine almayı düşünüyordu.

Refakat etmek

Beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek, müzikte eşlik etmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle rafakat etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı refakat etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

rafakat etmek(Yanlış kullanım)

refakat etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:
“Sabih Hüsnü, kemanla bana refakat etti.” – Ömer Seyfettin

Refakatçi

Hastanelerde hastanın yanında kalan, hastaya yardımcı olan kimse. Kılavuz, yol gösterici kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle rafakatçi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı refakatçi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

rafakatçi (Yanlış kullanım)

refakatçi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Suç unsuru sigaranızı tek başınıza tellendirebilir ama artık dilde konuşabilmek için muhakkak bir refakatçiye ihtiyaç duyarsınız.” – Elif Şafak

Resen

Kendi başına, kendiliğinden, bağımsız olarak, kimseye bağlı olmaksızın anlamına gelir. Bu kelime genellikle res en şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı resen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

res en (Yanlış kullanım)

resen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine … yargı mercilerine başvurulamaz.” – Anayasa

Römorkör

Yedeğinde özellikle deniz taşıtı götüren taşıt anlamına gelir. Bu kelime genellikle romörkör şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı römorkör şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

romörkör (Yanlış kullanım)

römorkör ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Römorkörler genellikle diğer deniz araçlarının manevralarını kolaylaştırmak veya sağlamak üzere itme ve çekme işlerinde kullanılır.