Rafineri

Arıtımevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle rafinari şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı rafineri şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

rafinari (Yanlış kullanım)

rafineri ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İzmit Rafinerisi, 1961 yılında 1 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesi ile üretime başlamıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ege DeniziEge Denizi Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren […]
  • Tabii kiTabii ki Tabii ki kelimesi, kesinlikle öyle anlamında teyit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Kelimenin […]
  • Atatürk’ümüzünAtatürk’ümüzün Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Kurtuluş […]
  • Hasbihâl etmekHasbihâl etmek Söyleşmek, karşılıklı konuşmak, sohbet etmek anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle hasbihal […]
  • HayırseverHayırsever Yoksullara, düşkünlere, yardıma gereksinim duyan kimselere iyilik ve yardım etmesini seven […]
  • KalecikkarasıKalecikkarası Orta Anadolu'da şarap yapımı için üretilen, kalın kabuklu, siyah renkli bir tür üzüm […]

Yorum yapın